Nyheder
Nyheder

Tilbud om sparring til menighedsrådene 

Folketinget har vedtaget en lov om forsøg i folkekirken. Den giver menighedsrådene mulighed for at være "menighedsråd på jeres måde".

Kontorchef Asger Gewecke hjælper menighedsrådene med råd og sparring

Den 15. maj 2017 blev loven om forsøg i folkekirken vedtaget – en lovgivning der gerne skulle give menighedsrådene mulighed for individuelt at påtage sig de opgaver, de helst vil – altså være "Menighedsråd på jeres måde".


Lovgivningen giver mulighed for at iværksætte forsøg indenfor forskellige 8 områder.


Den 7. juni 2017 er der frist for at søge indenfor ramme 1-3. Fristerne for de øvrige rammer ligger noget senere.


"Vi hjælper meget gerne menighedsråd, der har brug for råd, vejledning og hjælp i forløbet," siger Fyens Stifts kontorchef Asger Gewecke.


Han understreger, at stiftet også er klar til at gå længere ind i opgaven og facilitere lige præcis det forsøg, som det enkelte menighedsråd ønsker at få prøvet.


Ud over forsøgslovgivningen, som gælder alle stifter, har Fyens Stift fået mulighed for at blive fristift i 2018 og 2019.


"Hvis menighedsrådene har ønsker om forsøg, der ikke kan rummes inden for forsøgslovgivningen, så er der måske mulighed for at afprøve forsøget alligevel i Fyens Stifts fristiftsforsøg," siger kontorchefen. 


Menighedsråd kan rette henvendelse direkte til Asger Gewecke tlf. 63 11 39 45 og mail kmfyn@km.dk