Nyheder
Nyheder

Midtvejskonference om folkekirkens liturgi

Seneste: Konferencen flyttes  på grund af coronavirusepidemien. Den nye dato for konferencen bliver lørdag d. 16. januar 2021.

Den 25. april samles 450 mennesker i Odense for at diskutere gudstjeneste, dåb og nadver 

I sommeren 2019 blev tre rapporter om liturgi præsenteret på "Himmelske Dage". I april holdes der midtvejskonference. 

Folkekirkens biskopper holder midtvejskonference om gudstjeneste, dåb, nadver og autorisation den 25. april, og nu ligger programmet for dagen klar.  

Programmet for liturgikonferencen former sig som en blanding af
  • Korte oplæg fra fagfolk med forskellige perspektiver på liturgi.
  • Workshops med flere oplægsholdere og forskelligt fokus (fx sprog, ritual, dåb og nadver, musik, sang, samfund, ungdom, autorisation og frihed)
  • En paneldebat, der spænder bredt teologisk og holdningsmæssigt
  • Strømpile for den videre proces i liturgiarbejdet

 

 

Konferencen har 450 pladser. Der inviteres bredt fra det folkelige og kirkelige landskab, ligesom også hvert enkelt stift får stillet en række pladser til rådighed.

 

Fyens Stift har 25 pladser, og biskop Tine Lindhardt stiller 5 pladser til rådighed for stiftets præster og 11 pladser for mennesker bredt i stiftet, som interesserer sig for gudstjeneste, dåb og nadver. 

 

Hvis du gerne vil med, så skriv til Judith Mitzi Lange på JMLA@km.dk eller tilmeld dig her, senest den 9. marts, så får du besked, om du er én af de heldige. 

 

Tine Lindhardt understreger, at hun synes, det er vigtigt, at der på konferencen bliver en god blanding af teologer og ikke teologer, præster og menighedsrådsmedlemmer og kirkegængere, ligesom også mange forskellige holdninger vil blive repræsenteret. 

 

"Gudstjenesten er for alle, og alle kan være med til at diskutere den - og om der eventuelt skal ske ændringer i den," siger hun.

Program for midtvejskonferencen

9.30 - 10.00: Ankomst, navneskilte og kaffe, brød og frugt 
10.15 - 10.30: Velkomst ved biskopperne 
10.30 - 11.00: Lektor Marie Vejrup Nielsen, Aarhus Universitet 
Samtidsreligion og nye gudstjenesteformer 
– hvad vil folk – og kirken – med gudstjenesterne? 
11.10 - 11.40: Professor Hans Jørgen Lundager Jensen, Aarhus Universitet 
Gudstjenesten i tre udgaver: begejstring, skønhed, klogskab 
11.50 - 12.20: Lektor Anders Holm, Københavns Universitet 
Gudstjenesten til debat. Hvad er der på spil lige nu historisk betragtet? 
12.30 - 13.00: Førsteamanuensis i liturgi Merete Thomassen, Det Teologiske Fakultet, Oslo 
Nyere liturgisk reformarbeid i et modernitetskritisk perspektiv 
13.00 - 13.45: Frokost 
13.45 - 14.45: Første workshoprunde 
14.45 - 15.10: Kaffepause og rokering til anden workshoprunde 
15.10 - 16.10: Anden workshoprunde 
16.15 - 17.30: Paneldebat på baggrund af workshops 
17.30 - 18.00: Hvad så nu?! 
Afslutning v. biskopperne Marianne Christiansen, Tine Lindhardt 
og Elof Westergaard