Nyheder
Nyheder

Bo Haug

Sognepræst ved Ansgar og Korsløkke sogne Bo Haug er død. Han bisættes fra Ansgars Kirke lørdag den 8. december kl. 11.00

Sognepræst Bo Haug. Foto: Ansgars Kirke

Domprovst Regina Ljung har skrevet mindeord: 

Det var med stor sorg, at præsterne i Skt. Knuds provsti modtog meddelelsen om, at vores kære kollega, sognepræst Bo Haug, var afgået ved døden onsdag aften den 28. november 2018. 

Bo Haug døde af en meget aggressiv kræftform. Oprindelig var han uddannet mediciner, og han var i en årrække ansat i et medicinalfirma. I slutningen af 90’erne blev han optaget af det teologiske fagområde, og begyndte at studere teologi ved Århus Universitet. I 2004 blev han cand. theol., og det efterfølgende år blev han ordineret i Odense Domkirke til en stilling som 50% sognepræst i Korsløkke sogn. Året efter blev hans ansættelse udvidet med en stilling som 50% sognepræst i Ansgar sogn. Bo Haug virkede som sognepræst i Ansgar og Korsløkke ind til sin død.

Bo var meget vellidt af kolleger og sognebørn. ”Hej, hvad kan jeg gøre for dig”, lød det oftest, når man henvendte sig til ham. Klangbunden var dermed lagt for en tillidsfuld samtale. Ordene perspektiverer ganske fint Bo Haugs væsenskarakter og livsindstilling: at man skal virke for sin næste, hvilket falder fint i tråd med Frans af Assisis bøn, som Bo i reglen også bad som en del af kirkebønnen: ”For det er ved at give, at vi modtager …. (ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv.”). 

Bo Haug var en dygtig præst, som pligtopfyldende varetog sit virke med stort engagement og en dybt menneskelig professionalisme. Han var en sand ildsjæl, og så var han tillige god til at netværke. I den forbindelse kan det nævnes, at han var med i frimurerlogen, og der blev også tid til frivilligt arbejde, hvor han bl.a. i en årrække sad i Paarup Sogns menighedsråd. I det hele taget kunne man altid kalde på Bo, hvis ekstra opgaver skulle løses. Med en lang erhvervserfaring bag sig og sit virke som præst, havde Bo planlagt at gå på pension, når han rundede de 70 år i 2019. Det skulle desværre ikke gå sådan. Vi kunne alle have undt Bo et godt otium med familien.

Bo Haugs åbne og imødekommende væsen vil blive savnet af såvel kolleger som sognebørn. Ingen var i tvivl om, at Bo brændte for sit virke som præst. Bo efterlader et stort tomrum, men vi har et varigt minde om et varmt menneske, en nærværende præst og en fantastisk god kollega. Æret være Bo Haugs minde!