Nyheder
Nyheder

Nytter det noget?

Ja, det giver mening at holde demensvenlige gudstjenester og andagter, hvor musikken og langsomheden er prioriteret.

De 20 deltagere i temadagen fik information om, at det nytter at arbejde med demensramte

Tekst: Sognepræst Lars Hagensen, tovholder i demensnetværket

Fredag den 3. marts holdt Demensnetværket i Fyens Stift en temadag i Thomas Kingos Kirke i Odense under overskriften ”Nytter det noget?”

Godt 20 præster, organister, kk-medarbejdere og kirkeligt engagerede i demensproblematikken deltog.

Temaet udsprang af en tanke, som formentlig ofte dukker op i arbejdet med mennesker med demens: ”Nytter det overhovedet noget?”

Til at belyse spørgsmålet var specialansvarlig læge ved OUH’s Demensudredning inviteret til at give et oplæg ud fra en lægefaglig vinkel.

Annette Lolk har mange års erfaring og kunne berolige de tilstedeværende med, at det absolut har mening at afholde demensvenlige gudstjenester og andagter, hvor musikken og langsomheden er prioriteret. Også ordene er vigtige, om end det er udfordringen at gøre det enkelt og kort. Det er ikke sikkert, at den demente bagefter husker konkret, hvad der foregik – men følelsen af noget godt, trygt og genkendeligt hænger ved.

Annette Lolk gav desuden en fin indføring i de almindeligste demensformer. Der var ivrig spørgelyst.

Derefter fortalte Vinnie Skovkjær, tidligere leder af Plejecentret Svovlhatten, nu rehabiliteringsleder i Odense Kommunes AIP (”Aktivitet i plejebolig”) om de observationer, som personalet har gjort gennem de sidste par års demensgudstjenester, som provstierne i Odense By gennemfører flere gange i årets løb.

Der var entydigt gode reaktioner fra både de deltagende beboere i plejeboligerne og fra personalet fra AIP. Så konklusionen var, at det i høj grad nytter og fra Odense Kommune er der rent faktisk et ønske om flere demensvenlige gudstjenester.

Deltagerne havde i dagens løb mulighed for at spørge, men ikke mindre vigtigt at komme med såvel gode som mindre gode erfaringer fra demensarbejdet rundt om i Fyens Stift.

Fra Demensnetværket opfordres man til at sende gode erfaringer og materiale til Demensnetværket på Fyens Stifts Hjemmeside.

En planche fra temadagen