Nyheder
Nyheder

Nationalmuseet tjekker fynske altertavler

Alterudsmykninger fra middelalderen skal undersøges af en konservator

Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke 

I løbet af sommeren og efteråret får en række fynske kirker besøg af Nationalmuseet. Nemlig de kirker, som har alterudsmykninger fra middelalderen.

 

Hver enkelt altertavles bevaringstilstand skal undersøges af en konservator, så hun kan vurdere og give en anbefaling til, om der er behov for at istandsætte af den.

Overblik over tavlerne

Hvert år foretages der istandsættelser af alterudsmykninger i de danske kirker. Der savnes imidlertid et overblik over, hvordan altertavlerne har det generelt, og i hvilket omfang der er behov for istandsættelse.

Nationalmuseet aftaler med hver enkelt kirkekontor eller menighedsråd, hvornår et besøg er belejligt. 

 

Nationalmuseets projekt ”Middelalderlige alterudsmykninger i Danmark” vil tilvejebringe dette overblik. Herved kan det sikres, at de ressourcer, som hvert år anvendes til istandsættelser, kanaliseres derhen, hvor de gør størst mulig gavn.

 

Projektets resultater vil ifølge Nationalmuseet være af stor værdi for alle, der på forskellig vis arbejder med altertavlernes bevaring, herunder ikke mindst de kirkelige myndigheder, menighedsråd, arkitekter, fonde og Nationalmuseet.

Hjemmeside om altertavlerne

Alle relevante bevarings-, forsknings- og formidlingsrelaterede informationer om de danske middelalderlige alterudsmykninger bliver præsenteret på en offentlig tilgængelig hjemmeside. 

 

Siden bliver integreret med Nationalmuseets eksisterende hjemmeside ”Kalkmalerier i danske kirker”, der siden lanceringen i 2009 har været et uvurderligt redskab i arbejdet med at istandsætte kalkmalerierne.

Fakta

Om projektet

Arbejdet udføres af konservator Karin Vestergaard Kristiansen fra Nationalmuseet, der er 40 års erfaring med restaurering og rådgivning med hensyn til alterudsmykniner og andet kirkeinventar. 

 

Projektet opdelt i to etaper; etape 1 omfatter alterudsmykninger i 174 kirker på Sjælland, Fyn og øerne og etape 2 alterudsmykninger i 271 kirker i Jylland.

 

Hjemmesiden med alle middelalderlige alterudsmykninger i de sjællandske og fynske kirker vil være offentlig tilgængelig til maj 2020. Det er Nationalmuseets forhåbning, at alterudsmykningerne i de jyske kirker vil være på hjemmesiden i løbet af 2022.

 

Projektets etape 1 er tilgodeset med to bevillinger fra A.P. Møller Fonden og Augustinusfonden.