Nyheder
Nyheder

Nej til mobning

Trivsel på folkekirkens arbejdspladser skal i fokus efter rapport om mobning

”Vi skal have mobningen frem i lyset, så vi kan vi gøre noget ved det. Mobning kan stoppes og mobning skal stoppes,” siger Biskop Tine Lindhardt. Foto: Ard Jongsma

En rapport fra Kirkeministeriet viser, at næsten hver fjerde præst oplever, at de i et eller andet omfang har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Desuden rapporterer 41 procent af præsterne, at de har været vidne til mobning. Tallene er højere end det generelle billede på danske arbejdspladser.

”Mobning er uacceptabelt. Det skal stoppes og forebygges! Og hvad der er ligeså vigtigt at sige: Vi kan gøre noget ved det,” siger biskop Tine Lindhardt.

Hun mødes allerede i denne uge med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og provster til en temadag om arbejdsmiljø og trivsel. Her bliver undersøgelsen om mobning drøftet, og der bliver lagt en plan for at forebygge og bekæmpe mobning.

”At forebygge og bekæmpe mobning er en fælles opgave for os alle på folkekirkens arbejdspladser. Mobning er uværdigt og nedbrydende, og det skal ingen udsættes for. Vi skal have en kultur, hvor vi kan tale om mobning, og hvor vi reagerer på det, hvis vi ser nogen blive mobbet, eller selv udsættes for det,” siger biskoppen.  

Tine Lindhardt opfordrer alle præster, som oplever mobning, til at fortælle det til deres arbejdsmiljørepræsentant og/eller til deres provst, og til at man generelt på de folkekirkelige arbejdspladser reagerer på mobning.

”Vi skal have det frem i lyset, så vi kan vi gøre noget ved det. Mobning kan stoppes og mobning skal stoppes,” siger hun.

I december 2015 blev der i Fyens Stift gennemført en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV) blandt præsterne, hvor præsterne fik et direkte spørgsmål, om de oplevede mobning. Her svarede kun ganske få ja til det spørgsmål.

Det giver nu anledning til at justere APV processen, for at få et mere retvisende billede af det psykiske arbejdsmiljø blandt folkekirkens præster.

Læs kirkeministeriets omtale

Læs rapporten 

Læs biskop Tine Lindhardts brev til præster og menighedsråd i Fyens Stift

Læs omtalen på folkekirken.dk