Nyheder
Nyheder

Ny domprovst i Odense

Sognepræst i Bolbro, Regina Ljung bliver domprovst over Fyens Stift 

Regina Ljung (privatfoto)

Den 15. marts får Fyn en ny domprovst, og med Regina Ljung får domprovstiet en provst med stor erfaring som præst og leder.  

Domprovsten er stedfortræder for og tæt samarbejdspartner med biskop Tine Lindhardt, og biskoppen ser frem til samarbejdet:

”Vi får med Regina Ljung en teologisk velfunderet domprovst. Hun har ledelseserfaring og kender provstiet godt, og hun vil kunne bidrage med både fornyelse og tradition,” siger Tine Lindhardt.  

Regina Ljung har været sognepræst i Bolbro siden 1992. Hun er desuden ledende feltpræst, og har været udsendt som feltpræst i Bosnien, Kosovo og senest i Afghanistan.

Den 53 årige kommende domprovst er i øjeblikket tillidsrepræsentant for sine præstekolleger. Hun er også tovholder for ”Kirkens Døgn”, som afholdes på hele Fyn i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017, og hun er tovholder på en dåbsmesse, som holdes i Odense i efteråret 2016.

Før Regina Ljung blev præst var hun blandt andet afdelingschef ved Longman’s Bogforlag i England.

Om sit nye arbejde siger hun:

”Skt. Knuds provsti er i udvikling, og der skal tænkes nyt på mange fronter. Folk kommer til og nye boligområder opstår; især ved havneområdet. Det bliver en vigtig og spændende opgave for os som folkekirke. Vi skal nemlig sikre at være til stede både hvor folk er, og hvor de flytter hen.

Selv om jeg generelt set har et godt kendskab til Skt. Knuds provsti, vil jeg i den første tid have behov for at danne mig et indtryk af menighedsrådenes og præsternes visioner og planer. Det er mit ønske at styrke dialogen mellem provsteembedet og præsteembedet, således at jeg i fællesskab med provstiets præster og menighedsråd arbejder på udviklingen af folkekirken i Skt. Knuds provsti.”

Den nye domprovst er udnævnt af Dronning Margrethe efter udtalelse fra biskoppen, menighedsrådet og provstiudvalget. Alle tre parter ser frem til samarbejdet med Regina Ljung.

Menighedsrådsformand Bjarne Eilsøe-Jørgensen siger:

”Regina Ljung er en nærværende præst med en naturlig autoritet og et rummeligt folkekirkesyn. Desuden er hun en dygtig formidler og teolog. Vi er overbeviste om, at hun på fremragende vis vil understøtte det folkekirkelige arbejde i Sankt Knuds Sogn, og vi glæder os meget til samarbejdet.” 

Formand for Sankt Knuds provstiudvalg Jørn Aarup-Kristensen siger:  

”Vi fik et rigtig godt indtryk af Regina Ljung ved samtalen med hende. Provstiudvalget ser frem til et godt samarbejde, og vi glæder os til at arbejde sammen med den nye domprovst om de mange aktiviteter, der er i provstiet.”  

Regina Ljung indsættes i domkirken palmesøndag. Den nye domprovst kreeres, som traditionen er, ved en gudstjeneste, der afholdes i forbindelse med det årlige landemode i september.  

 

Yderligere oplysninger:

Regina Ljung, e-post: url@km.dk, tlf.: 66 16 80 97
Biskop Tine Lindhardt, e-post: TILI@km.dk, tlf.: 66 12 30 24