Nyheder
Nyheder

Ny religionspædagog og teologisk medarbejder

"Undervisning og formidling af kristendom til alle aldre ligger mit hjerte nært," siger Hanne Uhre Hansen, som er ny religionspædagogisk konsulent og teologisk medarbejder i Fyens Stift

Hanne Uhre Hansen, fotograferet i Ørbæk Kirke, hvor hun har været præst siden 2009. Fra den 1. marts 2019 er hun religionspædagog og teologisk medarbejer i Fyens Stift. Foto: Ard Jongsma

"Præstejobbet har mange aspekter, og ét af dem, der særligt har optaget mig har været formidling af kristendom i undervisningssammenhænge."

Sådan siger Hanne Uhre Hansen, der er ansat som religionspædagogisk konsulent og teologisk medarbejder i Fyens Stift fra den 1. marts. 

 

Hanne Uhre Hansen skal fremover være med til at facilitere religionspædagogiske aktiviteter i Stiftet. Det gælder for eksempel det årlige konfirmandtræf, et nyt årligt træf for minikonfirmander og undervisning i teologi for voksne. 

 

Hanne Uhre Hansen er ansat som religionspædagogisk konsulent og teologisk medarbejder i hovedparten af sin arbejdstid. En mindre del af hendes stilling er reserveret til traditionelt præstearbejde i stiftet.

 

Hun er 38 år og har siden 2009 været sognepræst i Ørbæk. 

 

Ud over sin teologiske uddannelse er Hanne Uhre Hansen uddannet i gestaltterapeutisk sjælesorg.  

"Kendskabet til de kristne fortællinger, det kristne tankegods og kirkens bekendelsesgrundlag, blevet markant svagere og for nogen nærmest fraværende. Det skal vi have lavet om på!," siger Hanne Uhre Hansen. 

 

Derfor er hun optaget af dannelse, debat, oplysning og vidensformidling både for børn, unge, voksne og ældre.

 

En del af jobbet bliver at formidle materiale og undervisningsmetoder, som stiftets præster kan bruge i deres undervisningsopgaver. 

 

Desuden skal hun udvikle, arrangere og facilitere efteruddannelse for præster i Fyens Stift i samspil med stiftets uddannelseskonsulent, Torkil Jensen. Hun glæder sig blandt andet til at være med til at arrangere teologiske saloner i bispeboligen.

 

"Men det første, jeg skal, når jeg tiltræder jobbet, er at lytte til de ønsker, der er hos stiftsråd, menighedsråd og præster, og derigennem finde fælles fodslag i forhold til den retning mit arbejde skal tage. Det er vigtigt for mig, at de skibe, vi sætter i søen bliver bæredygtige og søstærke!", slutter Hanne Uhre Hansen.