Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2016
Nyheder

Landindsamlingen er
også en protest

Kirkens Korshær udfører, ifølge korshærschef Helle Christiansen, socialt arbejde, som ikke burde være nødvendigt. Men udviklingen går i retning af flere fattige mennesker i Danmark, som har brug for hjælp til helt basale nødvendigheder, som et sted at sove, et måltid mad og adgang til bad og rent tøj. Derfor samler Kirkens Korshær ind til fattige mennesker i Danmark, når den første landsindsamling løber af stablen den 27. november i år

Helle Christiansen, Kirkens Korshær

Tekst: Martha Madsen, Kirkens Korshær 

Når Kirkens Korshær holder landsindsamling den 27. november i år er det både for at samle penge ind til arbejdet med fattige og udsatte mennesker og for at trække en streg i sandet: Nu kan det være nok!

Gabet mellem rig og fattig bliver større, risikoen for at vippe ud over kanten af samfundet stiger, og flere end tidligere henvender sig på Kirkens Korshærs varmestuer for at få hjælp. Der bliver både større behov for sovepladser, suppegryder og hjælpende hænder til hjemløse, børnefamilier, psykisk sårbare og ensomme i vores samfund.

- Det er forkert, at der bliver en større og større ulighed mellem mennesker i Danmark!

Helle Christiansen er chef for Kirkens Korshær og har i sine 7 år på posten set udviklingen gå i den forkerte retning. Hun fortsætter:

- Derfor går vi ud og beder folk om at give et bidrag til vores sociale arbejde under overskriften ’Danmark mod Fattigdom’. Det er nødvendigt, at vi råber danskerne op ved at banke på deres dør. Der er mange danskere, der ikke ved, hvor galt det er fat blandt de mennesker, som har de sværeste vilkår i vores land, siger Helle Christiansen.

Flere bliver fattige

Hos Kirkens Korshær oplever medarbejdere og frivillige, at der bliver flere hjemløse på gaderne. De kommer til Kirkens Korshær for at sove, bade eller få rent tøj på. Der kommer også flere familier nu i varmestuerne, fordi de ikke har råd til det basale, så børnene må smøre deres skolemadpakker her, for overhovedet at få noget at spise på en lang skoledag. Flere familier vil også få svært ved at betale huslejen, når kontanthjælpsloftet for alvor slår igennem, og hvor skal de så gå hen?

- Det kan man sige om alt vores arbejde. At det burde i grunden ikke være nødvendigt. Derfor gør vi det under protest. Men vi er glade for, at vi kan gøre det, når nu det er nødvendigt, siger Helle Christiansen.

Hun understreger, at vi ikke må vænne os til fattigdommen i Danmark. Det er vigtigt, at vi stadig ser den, så vi bliver ved med at lægge mærke til de flere og flere, der lever på gaderne. Så vi stadig er opmærksomme på, at der er børn i Danmark, som slet ikke har samme muligheder som deres klassekammerater. Og så vi virkelig opdager, at vores fællesskab er forsvundet.

Landsindsamling som protest

- Der synes at være en rimelig bevidst politisk strategi bag den forarmelse af mennesker i Danmark, som vi ser. Derfor ønsker vi at oplyse den danske befolkning, for vi tror ikke, at størstedelen af dem ønsker denne forarmelse, siger Helle Christiansen.

Og derfor har Kirkens Korshær med landsindsamlingen den 27. november valgt at gøre opmærksom på fattigdommen og på de vilkår, som fattige mennesker i Danmark må leve under. Det er nødvendigt, at vi ser fattigdommen, for den går ikke væk af sig selv.

- Kirkens Korshær protesterer, og alle, der er enige i den protest, er velkomne til at være med den 27. november, når vi holder vores første landsindsamling. Som såkaldt almindelig dansker kan det føles umuligt at stille noget op. Men her er en mulighed for at hjælpe fattige og udsatte mennesker i Danmark og samtidig gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker den øgede ulighed. Vi vil løfte en stemme på vegne af dem, der bliver ramt af nedskæringer og social eksklusion, siger Helle Christiansen.

- Sammen er vi stærkest. Sammen råber vi højest. Og sammen kan vi hjælpe flest mennesker. 

Du kan hjælpe. Meld dig som indsamler på www.danmarkmodfattigdom.dk og gå sammen med Kirkens Korshær mod fattigdom.