Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2016
Nyheder

Nu springer
Lutherrosen ud

Nye salmer og ny kormusik til reformationsjubilæet 

Folkekirkens Ungdomskor glæder sig med udgivelsen af Lutherrosen over at kunne bidrage med nye salmer og ny kormusik til fejringen af reformationsjubilæet i 2017.

Lutherrosen er skabt til alle de sammenhænge, hvor man i kirken vil fejre reformationsjubilæet med sang og musik: til gudstjenester, koncerter, sangaftner og andre arrangementer i sognet.

Til Lutherrosen har en række af landets fremmeste salmedigtere og komponister skabt 17 nye salmer med nye melodier samt 25 motetter og korsatser skrevet dels over fem velkendte Luther-salmer, dels over de skriftsteder, Luther fremdrog som argument for lovsangen og musikken som en uomgængelig del af kirkens og det kristne menneskes liv.

Ligesom Luthers segl med den fembladede rose, der har givet udgivelsesprojektet navn, består Lutherrosen af fem dele:

  • Salmer med tekster og melodi
  • Melodisamling med koralsatser til salmerne
  • Ligestemmige korsatser
  • Korsatser for blandet kor
  • Essays med bidrag af projektets forfattere og komponister tillige med tre større artikler om Luthers forhold til musik, gudstjeneste og salmesang.

Salmeteksterne er stærke, poetiske nyfortolkninger af luthersk kristendom skrevet i et levende, nutidigt sprog. Det musikalske udtryk i salmemelodierne spænder vidt – fra det let rytmiske og iørefaldende til det mere udfordrende. Der er tostemmige korsatser til begynderkoret og såvel lettilgængelige som mere krævende tre- og firestemmige korsatser til både ligestemmige og blandede ungdoms- og voksenkor.

Lutherrosen kan således bruges i mange sammenhænge og til forskellige formål, og vi håber på den baggrund, at Lutherrosen vil komme alle i kirken til gode: menighed, sangere, organister, korledere og præster i en fælles fejring af reformationsjubilæet og i en fortsat udfoldelse af den tradition for salme- og korsang, der i femhundrede år har været en del af vores gudstjeneste- og kirkeliv.

Lutherrosen udgives på forlaget Mixtur, og de enkelte dele udkommer i perioden fra september 2016 til januar 2017. Lutherrosen er støttet af Præsidiet for Reformationsfejringen i Danmark.

Udgivelsesfest i Vartov

Kom og vær med, når Lutherrosen springer ud lørdag d. 4. februar 2017. Kirkeminister Bertel Haarder byder velkommen til en festlig eftermiddag med fællessang, korindslag og oplæg.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest den 23. januar 2017 pr. mail til Grundtvigsk Forum: tilmelding@vartov.dk

Inspirationskursusdage på Kirkemusikskolerne

Kom og bliv inspireret til korets, menighedens og kirkens fejring af Luther og reformationsjubilæet i 2017, når Lutherrosen i januar 2017 præsenteres på en kursusdag med spændende oplæg, samtale og masser af sang. Tilmelding til de tre Kirkemusikskoler, primo januar.

Korstævner

I efteråret 2017 afholdes en række korstævner i landets domkirker for børne- og ungdomskor, med kormusik fra Lutherrosen på programmet. Alle stævner afsluttes med en festlig koncert. Korstævnerne arrangeres i samarbejde med de lokale stiftskredse. Tilmelding til de lokale kredse i Folkekirkens Ungdomskor.

Forslag til musikgudstjenester

En række præster og organister har udarbejdet forslag til musikgudstjenester, hvori musik fra Lutherrosen indgår i sammenhæng med tekster af og om Luther og reformationstidens teologiske tanker. Forslagene vil være tilgængelige på Folkekirkens Ungdomskors hjemmeside www.fuk.dk, hvor der også vil være forslag til læsning og yderligere inspiration for den Luther- og reformationsinteresserede.

For yderligere information kontakt Folkekirkens Ungdomskors sekretariat: fuk@fuk.dk, tlf. 21 79 35 31