Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2016
Nyheder

Samskabelse mellem landsby og kirke

- Kirken på landet satser på udvikling og ikke på afvikling. Og Folkekirkens Udviklingsfond støtter projektet

Samarbejdet mellem kirke og landsby skal nytænkes. Projektet bliver støttet med 150.000 kroner fra Den folkekirkelige udviklingsfond.
Foto: Ard Jongsma

Af: Vita Andreassen, præst for Kirken på Landet

Der er mange ildsjæle i de fynske landsbyer både i og uden for menighedsrådene. De har meldt sig på banen i de nye lokalråd, de har i mange år siddet i bestyrelserne for forsamlingshusene, og de har båret med og nytænkt i alle de andre foreninger og institutioner i landsbyen tit gennem et langt liv, eller de er blevet inddraget som ny tilflyttede. Og netop engagementet gjorde, at de ”faldt til”.

Den folkekirkelige udviklingsfond har i 2016 bevilget kr. 150.000,- til, at der nu bliver satset på samskabelse mellem de mange aktører. Hvad sker der, når alle aktører i et lokalområde i sognet og landsbyen rykker sammen og tænker: ”hvordan fremmer vi fællesskabet og engagementet? – og hvordan nytænkes samarbejdet mellem kirke og landsby – og hvordan slipper vi kreativiteten og inklusionen løs her hos os?”

Tre provstier samarbejder

Seks pilotprojekter skal se dagens lys i tre provstier. Provsterne Keld Balmer Hansen i Bogense Provsti, Ole Hyldgaard Hansen  i Assens Provsti og Peter Lind fra Middelfart Provsti var med på ideen fra starten. Det samme gælder landdistrikts koordinatorerne i de tre kommuner. Disse pilotprojekter skulle gerne kunne danne model for kirke og landsby udvikling andre steder på Fyn på længere sigt.

Lige nu er det en åben invitation til sogne og landsbyer om at melde sig på banen, og vi er spændte på, hvilke områder i de tre kommuner/provstier, der kommer med. Hold jer ikke tilbage – kontakt jeres provst, lokalråd eller landdistriktskoordinator. Eller meld jer direkte hos de to tovholdere på processen: Tyge Mortensen, forstander for Landsbyhøjskolen eller Vita Andreasen, sognepræst og konsulent for Kirken på landet. 

To ildsjæle er tovholdere

Tyge Mortensen har i de sidste 5 år arbejdet som en visionær og strategisk tænkende landsbyudvikler. Han bor i Rudme i Assens provsti/ kommune, hvor han også har fået skabt en stor Grundtvig skulptur uden for bopælen. Han vil være kendt af mange for mange landsbyprojekter over hele landet.

Vita Andreasen har de sidste 4 år været præst på Fyn, både i Odense, Skt. Knuds Provsti og i Kerteminde provsti. Nu er hun bosat i Føns på Vestfyn i Middelfart provsti, hvor hun er sognepræst ved ”De 4 kirker”, Føns, Ørslev, Udby og Husby, og samtidigt konsulent for ”Kirken på landet” i 30 % af tiden. Hun har i mange år arbejdet med udvikling både indenfor kirkens tilbud omkring samtale og sjælesorg og i en årrække idenfor højskoleverdenen med kulturformidling, udvekslingsprogrammer for unge studenter mm.

Vi glæder os til at gå i gang med sætte fokus på  samskabelse mellem de mange aktører i landsby og kirke – 6 forskellige steder på Nord- og Vestfyn.

Der vil løbende blive fortalt om projekterne i medierne og på stiftets hjemmeside. 

Læs om fynske projekter, der støttes af Folkekirkes Udviklingsfond