Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2017
Nyheder

Fine karakterer
til Fyens Stift 

Menighedsrådene er i følge en ny undersøgelse godt tilfredse med den service, de får i Fyens Stift

Byggerådgivning Fyens Stift

Valgsproget blandt Fyens Stifts medarbejdere er "Vi vil så gerne forstyrres". Her er det stiftsfuldmægtig Nina Billund, der rådgiver i byggesager. Foto: Ard Jongsma

Medlemmerne af de fynske menighedsråd og provstiudvalg er er meget godt tilfredse med den service, de får i Fyens Stift. Det gælder f. eks. den hjælp stiftet yder i forbindelse med byggesager, præsteansættelser og rådgivning vedrørende menighedsrådenes ansatte.

Det fastslår en undersøgelse af stiftsadministrationernes arbejde, som er udarbejdet for kirkeministeriet og stifterne.

Det positive resultat af brugerundersøgelsen gælder alle landets 10 stifter. Samlet set scorer stifterne 74 på en skala fra 0 til 100, hvilket undersøgelsen betegner som godt i forhold til lignende brugerundersøgelser for andre danske myndigheder. Fyens Stift scorer 77,9, og ligger altså i den helt fine ende af skalaen.

”Jeg er glad og stolt over resultatet. Valgsproget blandt medarbejderne i stiftet er, at vi gerne vil forstyrres, for vores fornemste opgave er at servicere menighedsrådene,” siger kontorchef Asger Gewecke.

Menighedsrådene er også blevet spurgt, på hvilke områder de især vil få brug for hjælp i fremtiden. Her svarer hele 56 procent, at de får brug for hjælp til byggesager, 46 procent svarer, at de har brug for rådgivning vedrørende menighedsrådets ansatte, og 34 procent svarer, at de får brug for generel juridisk bistand.

”Undersøgelsen er et rigtig godt fundament for det arbejde, der til stadighed foregår med at udvikle stiftsadministrationernes arbejde,” siger biskop Tine Lindhardt.

Hun har blandt andet bidt mærke i, at omkring en fjerdedel af undersøgelsens deltagere angiver, at de i fremtiden får brug for hjælp til kommunikation og synliggørelse af folkekirken i lokalsamfundet, understøttelse af samarbejde mellem menighedsråd samt input og gode ideer til udvikling af det kirkelige liv.

Undersøgelsen er en del af en større analyse af stiftsadministrationernes organisering, kompetencer og økonomiske styring. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaerne Rambøll Management Consulting og Carve Consulting i fællesskab.

Hele analysen kan læses på kirkeministeriets hjemmeside her, og undersøgelsen af tilfredsheden med stiftsadministrationernes arbejde kan læses i det tilhørende bilag her.