Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2017
Nyheder

Kommende præster praktikanter får "jord under neglene" på Fyn

"At have en praktikant tilknyttet vores kirke har været berigende for begge parter," siger menighedsrådsmedlem

Praktikant Simon Jylov klar til gudstjeneste i Dalum Kirke

Af uddannelseskoordinator Jens Rønn Sørensen: 

I november måned har Fyens Stift haft fem praktikanter fra pastoralseminarierne i København og Aarhus.

Praktikanterne har været knyttet til en sognepræst, og praktikken har desuden inddraget flere præster, så praktikanterne har kunnet stifte bekendtskab med forskellige typer af embeder (land, købstad, by) og særlige funktioner (sygehuspræst, studenterpræst osv.)

Det er vigtigt, at praktikanterne får et indtryk af bredden i præstens virke, og derfor spiller menighedsrådene en aktiv rolle, hvilket kun vil blive yderligere styrket i forbindelse med en reform af præstuddannelsen.

Derfor er det af stor betydning, hvordan menigheder og menighedsråd oplever mødet med praktikanten, så vi har bedt om et par korte udtalelser:

At have en praktikant tilknyttet vores kirke har været berigende for begge parter. At blive set “udefra” gennem vores praktikants perspektiv har gjort os lidt mere opmærksomme på, hvem vi er, hvordan vi arbejder, og hvad vi er gode til. Og for vores praktikant har det været en mulighed for at følge med i kirkens aktiviteter og møder og dermed opleve på første hånd de mange facetter af kirkens daglige virke.

Cindie Maagaard, Tornbjerg sogn

I Sct. Nicolai sogn i Svendborg har vi haft fornøjelsen af en praktikant fra pastoralseminariet i Århus. Han har været hos os i 2 x 14 dage, hvor han har fulgt sognepræsten i hendes praktiske præstearbejde med alt, hvad det indebærer. Han har også været i tæt kontakt med os i menighedsrådet. Dels har han deltaget i menighedsrådsmøder og personalemøder og har haft samtaler med os enkeltvis bl.a. om forholdet og samarbejdet mellem præst og menighedsråd. 
Det har været meget givende og udbytterigt for os på denne måde at være med til at give kommende præster ”jord under neglene” og bidrage til at bygge bro til den sogne-virkelighed, som de skal ud i

Hans Bak-Hansen, Sct. Nicolai sogn, Svendborg

I Fyens Stift håber vi meget, at vi også fremover kan indgå i praktikforløb, og vi ser frem til et godt samarbejde med både præster, menighedsråd og kirkelige medarbejdere om den vigtige opgave.