Nyheder
Nyheder

Pastoratomdannelse i Bogense Provsti

Der oprettes et nyt 4-sogns pastorat ved navn Bogense-Grindløse-Klinte- Nørre Sandager pastorat. 

Biskop Tine Lindhardt har besluttet oprette et 4-sogns pastorat ved navn Bogense-Grindløse-Klinte-Nørre Sandager pastorat. Bogense sogn bliver hovedsogn.

Pastoratet bliver betjent af to fuldtidsansatte præster med bopælspligt i pastoratet.
Den nuværende sognepræst i Bogense – Nr. Sandager pastorat, Ole F. Hansen bliver kirkebogsførende præst. Den anden præstestilling er i øjeblikket ledig.

Pastoratomdannelsen gælder fra den 1. maj 2022, og ansættelsen af den nye præst gennemføres i det nyetablerede pastorat.