Nyheder
Nyheder

Persondataforordning – gode leveregler

En ny persondataforordning er trådt i kraft 25.maj 2018. Det betyder øget opmærksomhed på behandlingen af persondata – både de almindelige og især de følsomme

Gode leveregler i omgangen med persondata er:

 • Pas godt på data og oplysninger vedr. jeres
  • sognebørn
  • ansatte
  • jer selv
 • Registrer kun data, som er sagligt nødvendige og oplys, når I gør det og hvad I skal bruge dem til.
 • Giv vejledning om, hvordan man kan få slettet sine data igen.
 • Indhent samtykker, fx vedr.:
 • billeder på hjemmeside
 • navne på konfirmander i kirkebladet
 • hvis I indsamler mailadresser til senere markedsføring
 • Begræns antallet af personer, der har adgang til persondata. (Brugeradministration)
 • Kommuniker sikkert - Brug menighedsrådets fortrolige mail/postkasse og arkiverne på DAP. For præster: Kommuniker via jeres km.dk mail
 • Videregiv ikke personlige oplysninger, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Fx cpr.nr.
 • Slet /markuler oplysninger, når de har optjent deres formål
 • personalesager - tænk i almindelige forældelsesregler – 5 år
 • øvrige fx  ansøgninger, adresselister – 6 mdr.
 • Skriv ned, hvordan I vil håndtere et ”datalæk”
 • Tænk over, hvordan I opbevarer papirsager – lås dem inde
 • Brug jeres sunde fornuft – lav tankeeksperimentet – ”hvad nu hvis det var mine data – ville jeg så føle, at der blev passet på dem?”

Leveregler gør det selvfølgelig ikke alene, så hold øje med udmeldinger og vejledninger fra Kirkeministeriet om databeskyttelse.

De offentliggøres på DAP i grupperummet: Databeskyttelsesforordning.

Mere viden kan også hentes på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/

Læs om databeskyttelse i Fyens Stiftsadministartion