Nyheder
Nyheder

Sammen om en grønnere folkekirke

Der blev lyttet, skrevet ned og stillet spørgsmål, da 700 deltog i en udsolgt inspirationskonference om grøn omstilling i folkekirken.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen åbnede konferencen. Foto: Henrik Helms/Viborg Stift

Af Marianne Hyrlov og Sandra Rask Petersen

Etablering af skov på præstegårdsjord. Solceller på kirkejord. Vild med vilje på kirkegårde.

Det var nogle af de grønne initiativer, man kunne høre om på konferencen i Fredericia, hvor medarbejdere og frivillige i folkekirken mødtes for at blive inspireret af nogle af de grønne initiativer, som allerede spirer frem landet over.

En af de cirka 50 fynske deltagere var stiftsrådsmedlem og menighedsrådsformand Doris Krarup. 

"For mig blev det tydeligt på konferencen, at folkekirken bør gå foran i den grønne omstilling. Jeg tror, at folkekirken kan være med til at inspirere til grøn omstilling i lokalsamfundene både på landet og i byerne," siger hun. 

Også biskop Tine Lindhardt deltog i konferencen. Hun mener, at det er vigtigt at menighedsråd og provstiudvalg får talt om, hvad man kan gøre lokalt for den grønne omstilling. For det er lokalt, man kender de lokale forhold. 

"I den sammenhæng virker det som en god ide, at man får kortlagt, hvor man ’er’ i forhold til den grønne omstilling og hvad ens udgangspunkt derfor er. Det har man for eksempel gjort i Bogense Provsti, og det skaber et godt grundlag for at kunne tage stilling til, hvad man så konkret kan og skal gøre, og hvad der for alvor vil betyde noget," siger hun 

Læs Bogense Provstis klimarapport her

Læs mere om folkekirkens grønne omstilling her

Et grønt fodaftryk

Konferencen var arrangeret af Folkekirkens Grønne Omstilling, der er et landsdækkende projekt, som skal tage hele folkekirken i en grønnere retning.

Kirkeministeren var den første på talerstolen, og hun udtrykte stor taknemlighed for, at der på lokalt plan allerede er sat mange grønne initiativer i gang, og at der bliver taget ejerskab.

"Hvis I ikke ser værdien af den grønne omstilling, kommer vi ikke langt. Det her er på mange måder et billede på, hvad folkekirken kan. Som Danmarks største forening kan vi sætte et grønt fodaftryk. Jeg tror, det her kan inspirere ud over folkekirken," sagde Ane Halsboe-Jørgensen, da hun bød deltagerne velkomne.

I løbet af dagen var der forskellige oplægsholdere på programmet, og deltagerne kunne blandt andet blive klogere på, hvad der skal til for at bryde vanen for klimaet, og hvordan vi kan forvalte vores forhold til jordens ressourcer på en sådan måde, at vores efterkommere også kan nyde godt af dem.

Deltagerne kunne også høre om andres erfaringer med energiforbedringer i folkekirkens bygninger, biodiversitet på kirkegårde, skovrejsning og udarbejdelse af grønne strategier.

Dagen sluttede med en paneldebat om, hvordan folkekirken kan bidrage til den grønne omstilling.