Nyheder
Nyheder


Søstrene Bisp på BogForum 

Biskop Marianne Christiansen og biskop Tine Lindhardt deltog på BogForum i København i en samtale om deres fælles bog om Fadervor.

Biskopperne Marianne Christiansen (til venstere) og Tine LIndhardt (til højre) blev interviewet af journalist Anette Hyllested på Bogforum. 
Foto: Lene Kjældgaard

Tekst: Lene Kjældgaard, Haderslev Stift

Blandt de mange gæster på årets BogForum i København, kunne de besøgende finde Søstrene Bisp i skikkelse af biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen og biskop over Fyns Stift, Tine Lindhardt. Her var publikum mødt talstærkt frem, da de to biskopper mødtes på Kulturscenen til en klog samtale om Fadervor med journalist Anette Hyllested fra Fyens Stiftstidende.

"Hvorfor overhovedet skrive en bog om fadervor, som vi alle sammen kender?," spurgte Anette Hyllested til en start:

"Fordi Fadervor dels folder sig ud, når man beskæftiger sig mere indgående med de enkelte bønner - og fordi, det alligevel er noget, mange af os har en holdning til, selvom vi normalt er lidt blufærdige, når det handler om vores tro, Det kunne vi f. eks. se, da Pave Frans for nogle år siden lagde op til, at den romersk-katolske kirke ændrede en af linjerne i Fadervor," sagde Marianne Christiansen, mens Tine Lindhardt supplerede:

"Fadervor fylder langt mere i dag i samfundet, end det gjorde for nogle år siden. Jeg talte på et tidspunkt med en sygehuspræst, der sagde, at hvis man tændte et lys for hver bøn, der blev bedt på Rigshospitalet, ville de danne en hel lysglobe - så mange bønner blev der bedt," sagde Tine Lindhardt.

"Vi vil også gerne have, at Fadervor ikke blot er et passivt beredskab, man griber til, når man f. eks. sidder ved et dødsleje, men at man får et mere dagligdags forhold til bønnen," sagde Marianne Christiansen.

Samtidig er Fadervor en slags komprimeret maggiterning for den kristne tro, der bliver en vejledning til livet; et håb og en trøst, pointerede de to biskopper:

"Fadervor indeholder så at sige hele essensen af kristendommen i en meget kort remse. Og her adskiller Fadervor sig fra de ti bud, der fortæller, hvordan vi skal leve, hvor Fadervor er en hjælp til at leve og en bøn om tilgivelse for den uundgåelige skyld i forhold til at kunne leve op til de ti bud," forklarede Tine Lindhardt.

Fadervor eller Modervor

I samtalen mellem de to biskopper kom Søstrene Bisp også ind på, om man ikke lige så godt kan sige Modervor som Fadervor:

"Vi kunne lige så godt sige Modervor, for Gud er som sådan ikke tilknyttet et bestemt køn. Derfor er vi nødt til at frigøre Gud for hele kønsaspektet. Gud er et udtryk for tillid, omsorg og autoritet. I Fadervor ligger sådan set helt grundlæggende, at vi bliver til et barn i forholdet til Gud. Ved at sige far eller mor bliver Gud personlig for en," forklarede Marianne Christiansen, mens Tine Lindhardt bakkede op:

"Det vigtige er ikke, om der er et køn i den forstand, men at man ikke står alene i sit liv. At der er nogle, man har tillid til, og at der er en gud, man kan henvende sig til."

Tine Lindhardt og Marianne Christiansen kom i deres samtale også ind på, hvordan Fadervor kan være en hjælp til at lægge bekymringerne fra sig og lægge dem på Gud i stedet. 

Bogen "Oplysning til borgerne om Fadervor" af Marianne Christiansen og Tine Lindhardt er udkommet på forlaget U Press. De to biskopper har på skift skrevet om hver af bønnerne i Fadervor, linje for linje, hvorefter de har skrevet videre på hinandens tekster.