Nyheder
Nyheder

Ny bog: Er bøn en slags mindfulness?

Biskopperne Tine Lindhardt, Fyens Stift og Marianne Christiansen, Haderslev Stift alias ’Søstrene Bisp’, udgiver "Oplysning til borgerne om Fadervor" dagen før store bededag

Biskopperne Tine Linhardt og Marianne Christiansen

Bogen om Fadervor, som udgives den 16. maj 2019

Læs pressemeddelelsen her

Se invitation til reception i forbindelse med bogens udgivelse her

Fadervor eller Modervor

Hvad er det med ”Fadervor”? Hvad er det, den kan? En bøn med helt faste formuleringer, som ikke desto  mindre – eller måske netop derfor – har kunnet tale til mennesker til forskellige tider, under vidt forskellige himmelstrøg, i mangfoldige sammenhænge og situationer, til hjernen og til hjertet, troen og intellektet? . 

Hvorfor beder man i grunden? Er der ny baggrund for at gøre det i dag? Og er det for eksempel afgørende, om man siger Fadervor eller Modervor?” 

Meditativ udenadslære – en slags mindfulness? 

I bogen overvejer de to forfattere bl.a. forbindelsen mellem bøn og mindfulness: ”Mange kender til meditation og mindfulness i dag, og nogle bruger det over for det, som i vidt omfang er det vestlige menneskes 
nød: stress, støj og ensomhed. Fred, sindsro, hvile for sjælen eftersøges med længsel; relationer til andre trues af præstationspres, og teknologiens muligheder opleves ofte som et krav om, at man skal være online og lade sig forstyrre i ét væk. Her kan teknikker som mindfulness være en hjælp også til at dæmme op for tankemylderet, enten ved at man lærer at bruge sine 
sanser og fokusere sin opmærksomhed, eller ved at man tømmer sindet for tanker. 

Selvom bøn har elementer af mindfulness, er der også en forskel, for bøn udtrykker en relation. Bøn retter sig mod en anden end en selv. Derfor kan bøn ideelt set bryde den selvkredsen, der tit er en del af problemet”, hedder det.

 Og biskopperne tilføjer: ”Unge lærer ikke længere remser udenad, men når det gælder Fadervor, er der netop tale om en ’remse’ og en rytme, der kan give en vis meditativ ro, og som samtidig er fuld af mening, der tolker livet og giver vejledning.”