Nyheder
Nyheder

Stor opbakning til folkekirken i Fyens Stift

79 procent af alle fynboer er medlemmer af folkekirken og to ud af tre spædbørn bliver døbt. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik

63 procent af de fynske spædbørn bliver døbt. Foto: Ard Jongsma

Langt de fleste fynboer er medlemmer af folkekirken, og de fleste døber deres børn i kirken og begraver deres døde fra kirken. Det viser tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

”Folkekirken spiller en stor rolle i de fleste danskeres liv både til hverdag og fest,” siger biskop Tine Lindhardt.

Hun glæder sig over, at kirker og sognegårde i hverdagen befolkes med mennesker, som for eksempel går til babysalmesang, hører foredrag eller deltager i litteraturkredse. Også i forbindelse med livets store fester og højtider kommer vi i kirken. Dåb, konfirmation og bryllup er vigtige kirkelige ritualer med stor tilslutning fra fynboerne. Og når livet er slut, bliver langt de fleste fortsat bisat eller begravet fra kirken.

”Man kan sige, at kristendom for mange er en god vane. Vane lyder lidt negativt, men jeg er en stor tilhænger af vanekristendom – eller kulturkristendom, som nogen kalder den. Man slider måske ikke kirkebænkene hver søndag, men man kan sit Fadervor, man ved, hvor kirken ligger og kommer der til livets og årets højtider, så man lever på én og samme tid i den verdslige tid, vi lever i – og samtidigt ved man næsten instinktivt, at den store glæde og den store sorg kan vi gå i kirken med, og vi kan stole på, at den ligger i Guds hånd,” siger biskoppen.

Svagt faldende medlemsprocent

Medlemstallet på Fyn ligger på 79 procent, mens det for hele landet ligger på 74,4 procent. Tallet har i flere år været svagt faldende, blandt andet fordi en voksende andel af befolkningen har en anden etnisk baggrund end dansk. Fra 2018 til 2019 er den fynske medlemsprocent dog kun faldet med 0,2 procentpoint fra 79,2 procent til 79 procent. Det er det laveste fald i flere år.

Også dåbsprocenten er faldet mindre end året før. Af de børn, som blev født på Fyn i 2018 blev 63,3 procent døbt inden udgangen af 2019. For børn født i 2017 var tallet 64,0 procent og året før var tallet 65,3 procent.

”Det er små fald, og det er naturligt at færre bliver døbt, når befolkningssammensætningen ændrer sig, men det betyder ikke, at vi som folkekirke skal sidde med hænderne i skødet, og det gør vi heller ikke, ” siger biskop Tine Lindhardt og fortsætter:

”Evangeliet vil altid finde vej ud til folk, men at vi har en folkekirke i Danmark er ikke en selvfølge. Det har vi, så længe nogen vil komme der og bruge den. Det vil mange heldigvis stadig.”

Præsten begraver

Også tal for folkekirkelige begravelser er med i Danmarks Statistiks nye tal.

På landsplan blev 82,7 procent af de døde begravet eller bisat med medvirken fra en præst i 2019. På Fyn blev 85,5 procent kirkeligt begravet, og det er et lille fald i forhold til året før, hvor 85,9 procent af de døde fik en kirkelig bisættelse eller begravelse.

”Når man har mistet en ven eller et familiemedlem, bevæger man sig ofte ind i ukendt land, og her gør det godt at høre store ord, som vores små ord kan tage bolig i og hente styrke fra, og som rækker videre end vi selv kan. Begravelsesritualet giver på den måde ord, når vi selv står ordløse, og derfor håber og tror jeg, at kirken forbliver det sted, hvor mange af os siger farvel til vores nærmeste,” siger biskoppen