Nyheder
Nyheder

Tættere samarbejde i Østfynske Provstier

Biskop Tine Lindhardt foreslår, at Kerteminde og Nyborg Provstier indgår et formelt samarbejde

Biskop Tine Lindhardt har overvejet at sammenlægge Kerteminde og Nyborg Provstier under en fællles provst, men hun foreslår nu i stedet et formelt samarbejde mellem provstierne.
Foto: Ard Jongsma

To af Fyens Stifts provstier får nu mulighed for at gå i et tættere samarbejde om blandt andet bygningssyn, kurser, konventer og møder.

Biskoppen har efter et møde med provstiudvalgene i Kerteminde og Nyborg sendt et forslag om et provstisamarbejde i høring i de to provstiudvalg.

De såkaldte sindetskrivelser kan læses her:

Sindetskrivelse til provstiudvalget i Nyborg

Sindetskrivelse til provstiudvalget i Kerteminde

Mindre sårbare provstier

”Provstierne vil i kraft af samarbejdet blive mindre sårbare, når der f. eks. er sygdom blandt præster eller administrativt personale, fordi man kan hjælpe hinanden hen over provstigrænserne, ” siger biskop Tine Lindhardt.

Samtidig med at biskoppen ønsker at styrke den administrative ledelse af provstierne, vil hun fastholde fordelene ved de nuværende provstier med hver deres provst, provstisekretær og provstiudvalg.

”Den nære teologisk-faglige ledelse med stort lokalkendskab skal fastholdes, sideløbende med at vi optimerer administrationen,” siger hun.

Forslaget kommer i forbindelse med, at Hans Bredmose Simonsen, som er provst i Nyborg Provsti, har valgt at gå på pension fra den 1. november.

”Når en stilling bliver ledig, er det altid en god ide, at undersøge, om der skal ændres noget i stillingen, før den slås op igen. I dette tilfælde har jeg overvejet, om Kerteminde og Nyborg provstier burde lægges sammen under en fælles provst, men jeg mener, at et formelt samarbejde mellem de to provstier er en bedre løsning,” siger biskop Tine Lindhardt.

Samarbejdet skal udvikles

Målet er, at provstisamarbejdet i fremtiden bliver endnu tættere. 

”Det er min forventning, at samarbejdet mellem de to provstier udvikler sig i de kommende år. Eksempelvis kunne man måske på længere sigt forestille sig et kontorfællesskab, men jeg vil overlade til provster, provstiudvalg og præster at drøfte og komme med forslag til, hvordan samarbejdet bedst udvikles,” siger biskoppen.

Tine Lindhardt forventer at træffe afgørelse i sagen inden udgangen af året.