Nyheder
Nyheder

Ny uddannelseskonsulent
og ny præsteuddannelse 

Fra den 1. juli er Torkil Jensen uddannelseskonsulent i Fyens Stift

Uddannelseskonsulent og sognepræst Torkil Jensen
Foto: Lasse Skov

Nyuddannede præster skal fremover have en endnu bedre start i deres første embede, og en af dem, der skal sikre det, er sognepræst Torkil Jensen. Han er ansat som uddannelseskonsulent i Fyens Stift.

Ansættelsen er et led i den nye plan for, hvordan præster uddannes i Danmark. Når en præst starter i sit første embede, er hun eller han typisk uddannet cand.theol. fra universitetet. Før ansættelsen som præst skal man efterfølgende gennemføre et halvt års uddannelse på Pastoralseminariet.


Herefter ligger der efter den nye ordning stadig to års uddannelse foran præsten, før hun eller han er helt flyvefærdig. Præsten skal gennemgå efteruddannelsen samtidig med at det nye embede skal passes, og det kræver god planlægning og smidighed fra både præst og menighedsråds side.

Torkil Jensen er ansat som uddannelseskonsulat i 45 procent af sin arbejdstid.


Resten af tiden er han fortsat sognepræst i Vester Åby og Åstrup sogne ved Faaborg.

Torkil Jensen har tidligere arbejdet som præst flere steder i Fyens Stift gennem de sidste 24 år, og har således en lang præsteerfaring. Det har givet ham et godt kendskab til mange af de forventninger sogne, menighedsråd og kirkepersonale har til præsten, og de muligheder og begrænsninger, der danner rammen om samarbejdet. 


I de sidste 10 år har Torkil Jensen tilrettelagt og ledet Teologmødet på Liselund. Desuden har han været rejseleder på 17 rejser til Martin Luthers hjemby Wittenberg, hvilket har givet ham en del rejseleder- og foredragsvirksomhed.

 

Torkil Jensens job som uddannelseskonsulent bliver blandt andet at tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Udviklings og Videnscenter. Torkil Jensen bliver også tovholder for det hold af vejlederpræster, der lokalt hjælper de nye kolleger i gang.


”Jeg glæder mig til at komme ud og møde forventningsfulde præster og menighedsråd,” siger Torkil Jensen.


Med 24 års præsteerfaring i Fyens Stift er han godt rustet til at forudse mange af de udfordringer, som nye præster løber ind i.

 

”At være ny præst i et landsogn kan for eksempel godt føles meget ensomt, når velkomstbuketterne er visnede, og hverdagen ”truer,” siger han.

 

Her skulle det gerne hjælpe, at der gennemføres en række samtaler i løbet af de første 18 måneder, hvor der skabes et rum for mange af de spørgsmål og svar, der typisk vil være omkring arbejdet.

 

Torkil Jensen bliver en del af et landsdækkende netværk af uddannelseskonsulenter, og han kommer til at varetage arbejdet i nært samarbejde med de 11 fynske provster og biskop Tine Lindhardt.