Ukraine
Nyheder

Danske Kirkers Råd opfordrer til forbøn og støtte til Ukraine

Danske Kirkers Råd opfordrer på sit møde 1. marts 2022 sammen med sine medlemskirker i Danmark og kirker verden over til at gå i forbøn for Ukraine og støtte indsamlingerne til landets befolkning.

Danske Kirkers Råd deler verdenssamfundets fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine, der har medført en bølge af ødelæggelse og forfærdelse. Hundrede tusinder er allerede drevet på flugt enten internt i Ukraine eller som flygtninge ud af landet.

Kirkerne i Danmark og ude i verden har siden invasionens begyndelse været åbne for forbøn for Ukraine. Danske Kirkers Råd opfordrer i forlængelse heraf til økumenisk forbøn – til at vi står sammen på tværs af kirkelige traditioner i bøn for Ukraine, i bøn for fred. Vi opfordrer derfor til, at man lokalt i sin kirke på søndag den 6. marts 2022 beder den bøn, Danske Kirkers Råds medlemskirker sammen har bedt i denne uge og som man vil bede i forskellige kirkesamfund nu på søndag. Bønnen finder I her.

Vi beder for, at invasionen og krigen stopper øjeblikkeligt og for at freden genopbygges. Vi beder for Ukraines befolkning.

Støt indsamlinger til Ukraine

Danske Kirkers Råd opfordrer desuden alle til at yde økonomisk støtte til de kirkelige indsamlinger, der er i gang for at hjælpe befolkningen i Ukraine. 
Det kan f.eks. være gennem 
Folkekirkens Nødhjælp: https://www.noedhjaelp.dk/stoet/ukraine-familier-flygter 
Caritas Danmark: https://caritas.dk/hjaelpukraine/ 
Frelsens Hær: https://stot.frelsenshaer.dk/ukraine/ 
Baptistkirken: https://baptist.dk/bed-for-ukraine/ 
Eller andre af vores medlemmers indsamling.

På vegne af Danske Kirkers Råd 
Biskop Peter Fischer-Møller 
Formand 
Mads Christoffersen Generalsekretær 

Læs brevet fra Danske Kirkers råd som PDF-fil