Provsterne har ordet 2019
Bogense Provsti 2019

Børnegudstjeneste for de et til tre årige og deres forældre

Tekst: Keld B. Hansen, provst, Bogense Provsti

Keld Balmer Hansen

I dette års beretning fra Bogense provsti kan du få indtryk af, hvordan menighedsråd og præster samarbejder med hinanden. Der gives også et eksempel på, hvordan lægfolk på en særlig måde er inddraget i gudstjenesten, og hvordan mødre og deres småbørn får lyst til gudstjeneste.

Provstiets menighedsråd og det årlige forårsmøde

Hvert år inviteres samtlige menighedsrådsmedlemmer til et aftenmøde, hvor vi drøfter emner, der kan have interesse for alle menighedsråd i provstiet. Emnerne drejer sig mest om de overordnede linjer og om det, som menighedsrådene eventuelt kan gå sammen om i provstiet.

Inden for de senere år har vi haft oplæg om det at have en skoletjeneste i provstiet. Vi har hørt om, hvordan menighedsråd kan lave udviklingsplaner for deres kirkegårde. Vi har hørt om, hvad det indebærer at have en personalekonsulent og en anlægskonsulent. Vi er også blevet præsenteret for samarbejder omkring kirkekalkning, og vi har fået præsenteret en ny budgetfordelingsmodel. I næsten alle tilfælde har disse aftener ført varige forandringer med sig, så sognene i provstiet forhåbentlig kan give endnu bedre rammer for kirkelivet.

Lægfolk og gudstjeneste

Ved de tre nordfynske kirker, Østrup, Skeby og Gerskov kirke, har man efterhånden opbygget 10 års erfaring med gudstjenestegrupper. ”Rejseholdet”, som de fem gudstjenestegrupper hedder under et, består af 23 frivillige, der sammen med præsten vælger salmer til søndagsgudstjenesterne, og som uddeler salmebøger ved indgangen til kirken, læser tekster, hælder dåbsvand op m.m.

De frivillige giver alle udtryk for, at deres mere aktive involvering i gudstjenesterne gør, at gudstjenesterne får en større betydning for dem. Desuden er det kirkegængernes erfaring, at gudstjenesterne fornemmes lidt mere levende, og dåbsgæster for eksempel kommer ofte med komplimenter til medlemmerne af Rejseholdet.

Oplæring i gudstjeneste

I Særslev kirke har sognepræsten, Gunvor Sandvad, i nogle år haft babysalmesang. Hun har samtidig gjort sig den erfaring, at mange af mødrene gerne vil fortsætte også efter at forløbet med babysalmesang er afsluttet. Derfor afholder hun nu børnegudstjeneste for de 1 - 3-årige og deres forældre. Disse gudstjenester afholdes søndag morgen før starten på den ordinære gudstjeneste.

Præster samarbejder om sorggruppe

I Bogense driver et par af provstiets præster en sorggruppe. Forløbet strækker sig over fire måneder, og man henvender sig til de mennesker, der er i sorg. I sorggruppen mødes man med andre, der har mistet og som kender til sorgen og afmagten i den forandrede hverdag. Gennem oplæg, samtaler og lytterunder bringes ord op, der beskriver tanker og følelser, som deltagerne vil opleve, de ofte har tilfælles.