Provsterne har ordet 2019
Kerteminde Provsti 2019

Fællesskaber med afsæt i sognene - og udvikling af en bredere identitet 

Tekst: Lone Wellner Jensen, provst, Kerteminde Provsti

Lone Wellner Jensen

Sognestrukturen er gammel og har rødder dybt nede i mange menneskers bevidsthed. I alt fald er det sådan i Kerteminde provsti.

Vi arbejder derfor med problemstillingen: Hvordan bevarer vi sognene med den trofasthed og den identitet, som er knyttet til dem, samtidig med at vi udvikler en kirke, der er fælles og går hen over sognegrænserne?

I Kerteminde provsti arbejder vi med fællesskaber, der tager afsæt i sognene men udvikler en bredere identitet.

Præsteteams

Vi har to præsteteams, hvor præsterne arbejder sammen mere end sædvanligt. Det gør godt at have lidt mere fri, men det gør også godt at arbejde tæt sammen om opgaverne, at sparre, at være to på opgaven, at udvikle gudstjenester og undervisning sammen. Det er som med et hjem. Når man har godt fodfæste i eget hjem/ sogn, så vil man gerne modtage gæster og gerne gæste andre.

Det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke menighedsrådene bakker op. Det er de gode til. Menighedsrådene i Kerteminde provsti vil gerne samarbejde – også for at bevare sognene. På budgetsamrådene foregår der en livlig erfaringsudveksling, og ideer opstår, som prøves af. Lige nu er vi i gang med at skulle ansætte en ny fælles personalekonsulent. Vi har allerede èn, som vi er meget glade for. Vi arbejder også med en form for fælles annoncering af de mange gudstjenester og arrangementer, der finder sted i de enkelte sogne. Vi håber på, at det lykkes i 2020 – for der arbejdes med at være kirke på så mange måder, og tænk om mennesker i vores provsti kunne læse om det hele på èn gang samme sted i hver uge!

Fristiftsforsøg

Der er mange menighedsråd, der har meldt sig til at deltage i fristiftsforsøgene. Det er tegn på mod og vilje til at prøve noget nyt – vi havde et godt møde som opstart, hvor mange bød ind med meninger i spændende gruppedrøftelser. Specielt i vores provsti afprøver vi nye systemer på det økonomiske område, og i den forbindelse: tak til vore konstruktive bogholdere og kasserere, der arbejder med på det.

På personaleområdet vil vi også gerne samarbejde. Vi har f.eks. en sammenslutning af gravere – Graverforum. Her købes der fælles ind, graverne hjælper hinanden, og bestyrelsen for Graverforum er sparringspart for provstiudvalget, når der skal træffes afgørelser på kirkegårdsområdet.

Forkyndelse på tværs

Det er engang imellem godt at opleve, at vi er en bred folkekirke. Det oplever vi, når vi har fælles forkyndelsesprojekter på tværs af sognegrænserne. Flere og flere sogne har fælles gudstjenester f.eks. 2. pinsedag, og af flere omgange har vi haft et stort projekt for alle sognene i provstiet. Vi kalder det ”Forkyndelse på tværs”. Det kræver kræfter, når alle skal med, så i år har vi ikke haft en projekt, men det skorter ikke på ideer. F.eks. har vi forslag fremme om fælles vandringer.

På alle niveauer vil vi samarbejdet – men det kommer ikke af sig selv, det kræver noget. Nogle gange lykkes det ikke, men når det gør, så giver det os nye kræfter og glæde ved at være kirke.