Provsterne har ordet 2019
Langeland-Ærø Provsti 2019

Voksende tradition for at arbejde sammen om det kirkelige liv

Tekst: Trille Bakkiam Brink Westergaard, provst,    Langeland-Ærø Provsti  

Trille Bakkiam Brink Westergaard

Ærø har virkelig taget til sig, at ”vi er alle præster”.  To præster på Ærø har valgt at prøve kræfter med noget andet. Det har i en længere periode halveret det faste præsteteam – heldigvis med en vikar til hjælp. Præstenormeringen er gået fra 3,7 til 3,5 stilling. Det har medført en mindre strukturændring. Samtidig er Ærø i gang med et stort liturgiarbejde under fristiftsordningen.

Midt i underbemanding og omstruktureringer – også vedr. personalet – har præster, menighedsråd, ansatte og en trofast flok af frivillige holdt gejsten oppe. De mange udfordringer har kun øget det i forvejen gode samarbejde på tværs af faggrupper. Midt i kolbøtterne har alle i fællesskab holdt fokus på det væsentlige: Forkyndelsen af evangeliet og et godt kirkeliv i frugtbar balance mellem tradition og nytænkning. Ærø er et fremragende eksempel på, hvor meget der kan lykkes, når man samarbejder.

Også på Langeland er samarbejde en god nødvendighed og selvfølge. Pastorater/sogne deler skoler, børnehaver, konfirmander, juniorkonfirmander, plejehjem, foreningsliv og meget andet på kryds og tværs. Det kræver samarbejde på alle niveauer. Bortset fra Strynø består Langeland af flersognspastorater. Der arbejdes på tværs af både sogne- og pastoratsgrænser.

Samarbejde om det kirkelige liv

Inden for pastoraterne samarbejdes der flittigt med lokale foreninger, skoler osv. – uden at skele til sognegrænser. Der er en derudover en lang, god og voksende tradition for at arbejde sammen om det kirkelige liv på hele Langeland. Her nogle af de vigtigste eksempler:

  • Øen har et flot fælles kirkeblad med både fælles og separate sider.
  • Alle menighedsråd er sammen om at støtte og finansiere Rebellens Kor – som efterhånden er kendt og optræder en del uden for øens grænser: F.eks. var de på Folkemødet og i ”Danmark har Talent””. Vigtigst er, at det er et solidt kirkeligt arbejde blandt nogle af vores mest udsatte borgere.
  • Hvert år holdes en stor fælles konfirmanddag. I 2019 var temaet ”Kend din kirke”. Dagen blev til i givende samarbejde med Langelands Museum, lokalhistoriske foreninger, Langelands Musikskole, den katolske kirke i Rudkøbing, greven på Tranekær og en flok af frivillige. Det hele mundede ud i en spændende udstilling, hvor øens kirker og kirkeliv blev præsenteret, historisk og nutidigt. Det var i sig selv en fantastisk oplevelse, hvor konfirmanderne viste hele øen noget af alt det, de kan. Samtidig styrker det samarbejdet med mennesker og institutioner ud over de gængse kirkelige.
  • I efteråret 2018 havde kirkerne på øen en fælles stand på en stor Frivilligmesse. Den faldt oven i Alle Helgen, hvor alle præster er optaget. På sin vis var det en fordel: Kirkeligt ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige rykkede ud og levede i den grad op til ”Vi er alle præster”. Standen fik mange lovord og var særdeles godt besøgt – også af mange, der ikke går så meget i kirke.  Igen styrker det samarbejdet og viser en kirke, der er nærværende og aktivt med i alt, hvad der rører sig.
  • Kirken – ikke bare den lokale – er med på Langelandsfestivalen. Til stor glæde for mange.

Økonomien

Langeland-Ærø provstis største udfordring er en presset økonomi. Jeg er fuld af lovord over menighedsråd, præster, ansatte og frivillige, fordi de ikke lader sig bremse af det. I fællesskab vælger de altid at prioritere dét, det hele handler om: Forkyndelsen, at være kirke. Med stor energi, kreativitet og vilje til omstilling evner alle disse mange ”præster for Vorherre” at få kirkelivet til at blomstre og være den nærende grobund for forkyndelsen!