Provsterne har ordet 2019
Middelfart Provsti 2019

Home of sharing stories

Tekst: Peter Lind, provst, Middelfart Provsti 

Peter Lind

Vel ankommet til Odense Banegård med intercitytoget fra Middelfart, skynder jeg mig fra perronen ned ad trappen til tunnelen under jernbanesporene på Odense Banegård. Lige inden jeg skal vælge, om jeg vil gå op i lyset ad trappen til højre eller til venstre, fanges blikket af en plakat på endevæggen, hvor der med store bogstaver står: "Home of sharing stories”.

På resten af vejen i raskt trav gennem Kongens Have, forbi teater og kunstmuseum, utålmodigt ventende mens lyskrydsene tæller ned til grønt, rundt om Gråbrødre og Flakhaven, inden jeg kan trykke på ringeknappen ved døren ind til Stiftets lokaler, bliver sloganet fra ”Visit Odense”-plakaten ved med at køre rundt i hovedet; ”Home of sharing stories”.

Det er vanskeligt at oversætte det helt præcist til dansk, fordi der i det engelske ord, ”share”, både ligger at ”dele” og at ”deltage”, og begge betydninger giver vældig fin mening; ”Hjem for at dele historier”; ”Hjem for at deltage i historier”.

Sloganet henviser naturligvis til Odenses berømte turistattraktioner med forbindelse til H. C. Andersen, og det er ret fascinerende at tænke på, at mennesker fra hele verden og fra vidt forskellige kulturer rejser til Odense for at se stederne, hvor han blev født og voksede op, bare fordi de har læst hans eventyr. Men det er jo lige præcis det, som de virkelig gode historier kan; de kan skabe et fællesskab på tværs af alle forskelle, fordi de fortæller en historie, som alle både kan dele og være en del af, og hvor det dermed nærmest er historien selv, der bliver til hjemmet.

Kirken er et hjem

Kirken er sådan et hjem; et ”home of sharing stories”, hvor det selvfølgelig først og fremmest er evangeliet, der både er den historie, som vi alle kan samles og deles om til gudstjenester og kirkelige handlinger og den historie, som vi alle har fået lov til at være en del af. Men kirken er også det sted, hvor vi hver især kan komme med vores egen historie i troen og håbet om, at Gud hører og deler den med os.

Som præst har man sammen med den øvrige kirkebetjening et stort ansvar for, at menigheden oplever kirken, gudstjenesterne og de kirkelige handlinger som et hjem, man er en del af. Det kan kun lykkes, hvis man forstår, at man selv er en del af det; at man som præst både deler og deltager i menighedens historier. Det er heldigvis nærmest uundgåeligt, at det sker, fordi man som præst ikke kan være uberørt, når man hører folk fortælle deres historier.

Det er er et af de allerstørste privilegier som præst, at folk tillidsfuldt deler deres historier i forbindelse med nogle af livets allerstørste øjeblikke; når dåbsforældre fortæller om glæde og taknemmelighed for deres lille barn; når konfirmanderne fortæller om bekymringer for fremtiden; når par fortæller om kærligheden og livet sammen og håbet om, at det kan vare ved altid; når de pårørende med både kærlighed, humor og også nogle gange med vrede fortæller om den, de har mistet. Som præst ved man, at folk har denne enorme tillid, fordi de forventer, at man som præst sætter deres historie ind som en del af Guds historie; at man tager den med hjem i kirken.

En del af Guds historie

I kirkerne i Middelfart provsti var der i løbet af 2018 kirkelige handlinger for lidt over 1.400 mennesker; ved dåb, konfirmationer, vielser, kirkelige velsignelser, bisættelser og begravelser. Derudover fandt der i løbet af året en masse gudstjenester sted i provstiets 21 kirker. Ved hver eneste af disse kirkelige handlinger og gudstjenester var det præstens ansvar at sørge for, at der blev forkyndt den historie, som gør kirken til ”home of sharing stories”, fordi de mennesker, der var med ved den pågældende handling eller gudstjeneste, er en del af Guds historie, og fordi den historie gør alle vores historier til en del af sig.