Provsterne har ordet 2019
Midtfyn Provsti 2019

Tro på stemmen

Tekst: Inge Dalsgaard, provst, Midtfyn Provsti og Lars Ole Jonssen, provst, Fåborg Provsti 

Inge Dalsgaard

Lars Ole Jonssen

”Tro på stemmen” er et nyt projekt, der har til formål at styrke konfirmandsangen. Vi har nok alle sammen prøvet at stå med et hold konfirmander, hvor det er svært at få gang i salmesangen. Det kan der være forskellige grunde til. Konfirmanderne er fra skolen måske ikke vant til fællessang, og samtidig sker der en masse i de unge 7. klasser, både udviklingsmæssigt og for drengenes vedkommende stemmemæssigt.

Så det er et ambitiøst pilotprojekt, som Fåborg og Midtfyn provstier sammen med Den fynske Sangskole er gået sammen om. Den fynske Sangskole er et ud af 10 sangkraftcentre i landet og arbejder med at styrke og videreudvikle sangen på alle planer.

Glæden ved at synge

Projektet skal gennem 4 kursusdage give de deltagende præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere anderledes redskaber til at få konfirmanderne til at blive fortrolige med brugen af deres stemme og opleve glæden ved at synge sammen. Til at tro på stemmen.

Der er tilknyttet to sangkonsulenter, som har gode erfaringer fra lignende projekter. Og på en prøvedag i Fåborg med et hold konfirmander lykkedes det. Så det skal prøves!

Der udarbejdes et materiale med idéer til anderledes indlæring af salmer, et materiale, der også kan anvendes, selv om man ikke har en musikfaglig baggrund. I løbet af de 4 kursusdage bliver materialet afprøvet i praksis med de to sangkonsulenter. Der vil blive arbejdet med indlæringsteknik, toneleje, stemmetræning, vejrtrækning m.m. samt nye måder at gå til salmesang på. Ligesom der også tilbydes hver deltager 4 timer, som kan benyttes enten til coaching, egen stemmetræning, til medvirken af sangkonsulent i konfirmandundervisningen, akkompagnementsteknik, ligesom sangkonsulenten også lokalt kan overtage indlæring af salmer med konfirmanderne.

Projektet afsluttes med en fælles sanggudstjeneste.

Fem kernesalmer

Tanken er, at der især skal arbejdes teologisk/pædagogisk med 5 kernesalmer, som konfirmanderne skal lære og blive fortrolige med. Og som efterfølgende vil kunne bruges direkte i konfirmandundervisningen. Der vil på forhånd blive indspillet akkompagnement til salmerne til støtte i konfirmandundervisningen.

Vi nærer store forventninger til projektet og håber, vore forventninger bliver indfriet.

Og forhåbentlig vil det have virkning videre frem, idet erfaringen fra ungdomskorene viser, at det er muligt at fastholde de 16-25 årige.

Den folkekirkelige Udviklingsfond har støttet projektet med 100.000 kr. Projektet afprøves i efteråret 2019 og foråret 2020, og efter en evaluering vil materialet være klar til at blive frigivet til brug i hele landet fra efteråret 2020. 

Der er 30 pladser, og pilotprojektet udbydes til præster og organister i Fåborg og Midtfyn provstier. Hvis der skulle vise sig at være ubesatte pladser, tilbydes projektet til interesserede i de andre fynske provstier.