Provsternes beretninger 2018
Assens Provsti 2018

Der er penge at spare
på kalkning

Tekst: Ole Hyldegaard Hansen, provst Assens Provsti

Ole Hyldegaard Hansen

Hen over sommeren har menighedsrådene i Assens Provsti været indbudt til dialogmøder med Provstiudvalget (PU). Vi har fået gensidig orientering om det lokale kirkeliv, kommende anlægsønsker og fælles visioner for provstiets udvikling. En dialog, som budgetsamrådet ikke i samme grad giver mulighed for. Initiativet er blevet godt modtaget, og møderne har givet både PU og menighedsrådene større indsigt i og fælles forståelse for den fælles opgave, som er at forvalte de kirkelige ligningsmidler – medlemsbidragene – bedst muligt.

Gensidig forståelse og tillid er helt afgørende, fordi den kirkelige lovgivning grundlæggende er tillidsbaseret og forudsætter, at alle gør deres bedste. Det gælder også, når der skal lægges budgetter. PU udmelder ud fra forskellige faktorer (tidligere regnskaber, udmeldte lønstigninger, indeståender m.m.) en økonomisk budgetramme, som menighedsrådene realistisk set skal kunne sikre kirkens liv og vækst ud fra i et budgetår, og som menighedsrådene skal lægge budget efter. Beløbsrammen må ikke hæves lokalt, med mindre der er faktorer, som PU ikke har kunnet tage højde for, og hvis den skal hæves, kræver det en dialog mellem menighedsråd og PU herom. Det er, hvad der med et fint ord kaldes ”legalitetskontrol”.

Få flere tilbud

”Tillid er godt, kontrol er bedre” siges det. Hertil kunne tilføjes ”men viden er bedst”. Derfor er det altid en god ide at spørge sig for og at få flere tilbud, når man skal i gang med større projekter. Det er man i øvrigt også forpligtet på ifølge tilbuds- og udbudsloven.

Derfor er den gode nyhed i Assens Provsti, at provstiet ud fra et samlet udbud nu med 96 % sandsynlighed ved, hvad det bør koste at få kalket provstiets kalkede kirker. At der er penge at spare er tydeligt. Vi kan spare ca. 40 % i forhold til tidligere, hvor hver enkelt menighedsråd gik ud og hentede tilbud hjem på kirkekalkning.

Kirkegårdstakster

Langt sværere er det at genberegne de kirkegårdstakster, som skal dække gennemsnitsomkostningerne over en 4-årig periode. Beregningen skal foretages for at sikre økonomisk mere bæredygtige kirkegårde samt nye tilbud til folkekirkemedlemmerne. På landsplan kommer man frem til meget forskellige resultater, når man regner på det. I Assens provsti skal vi nu i gang med at lave genberegningen, og et væsentlig led i processen bliver som ovenfor antydet i andre sammenhænge: dialogen.