Provsternes beretninger 2018
Bogense Provsti 2018

Kirkerne på Nordfyn
er for alle

Tekst: Keld B. Hansen, provst, Bogense Provsti

Keld Balmer Hansen

I Jyske Lov fra 1241 står der, at ”kirken skal hver mands hjemhus være”. Det er jo et godt ønske, at alle må høre til i kirken og føle sig hjemme der.

Det er stadig et godt ønske, at folket må høre hjemme i kirken, og blandt andet derfor har mange nordfynske præster og menigheder gennemført nye initiativer og gjort kirken til at sted, hvor folket får lyst til at komme igen og igen. Disse initiativer gives der i det følgende nogle eksempler på.

Udendørs gudstjenester

Et eksempel er de udendørs gudstjenester, der afholdes i parker og haver og på øer i Kattegat og Odense fjord. Også i Padesø har man fået tradition for en årlig gudstjeneste i den smukke Kongsdal Have, der ligger i Padesø sogn nær Padesø kirke. Kongsdal Have blev i 2016 kåret til årets have, og når der holdes gudstjeneste i haven, valfarter folk dertil. Som regel kommer der flere hundrede mennesker. Efter gudstjenesten, hvor kirkemusikken leveres af spillemænd, serverer Padesø menighedsråd kaffe og kage til alle.

Frokostklubber for mænd

Flere nordfynske kirker henvender sig specielt til mænd gennem frokostklubber for mænd. En af frokostklubberne holder til i Krogsbølle og er beskrevet i årets Stiftsbog. Frokostklubben for mænd er et godt tilbud til mænd, der er lidt oppe i årene. Erfaringen fra flere frokostklubber for mænd er, at de er meget populære mødesteder. De giver anledning til, at man kommer lidt hjemmefra, og at man får et nyt netværk. Det er ovenikøbet meget hyggeligt at mødes på den måde, og det føles godt at synge et par salmer og høre et foredrag.

Salmesang for 4. klasse

Kirkerne på Nordfyn har også et tilbud til alle kommunens 4. klasser. En gang om året inviteres klasserne til et salmesangsprojekt, hvor eleverne lærer fem salmer. 95% af skoleklasserne tilmelder sig projektet, der strækker sig hen over efteråret. De fem salmer synges derhjemme i klassen, og en formiddag i oktober samles alle til afsyngelse af salmerne i Domkirken i Odense. Mellem salmerne hører man prøver på, hvad orglet kan, prædikestolen vises frem, og præster går catwalk gennem domkirken for at vise smukke messehageler frem i farverne lilla, rød, hvid og grøn.

I Otterup inviteres alle skolebørn i kirke til jul, og til påske, pinse og høst inviteres børn fra dagplejealderen og til og med første klasse til gudstjenester. Hver gang afholdes der fire gudstjenester på stribe.

Sorggruppe i Bogense

Alle der bærer på en sorg kan opsøge den lokale sognepræst for at få en samtale. Men man kan også deltage i sorggruppen i Bogense, hvor man det meste af året mødes hver 14. dag. I sorggruppen er der lejlighed til at mødes med andre mennesker, der har mistet, og som af samme grund kan have lettere ved at genkende og forstå de følelser og tanker, der opstår i forbindelse med dødsfald blandt ens nærmeste. Her kan man derfor få lettet sit hjerte, men forhåbentlig også få det fyldt igen med tanker og forslag, der kan være med til at lette vejen frem.

Koncerter og festival

Hver sommer tiltrækker Nordfyn tusindvis af turister, og i Bogense finder mange turister vej til Bogense Kirkes sommerkoncerter. Kirken i Bogense er også med, når der i begyndelsen af august er Rosenfestival i byen. Kirken pyntes smukt med blomster, og der holdes festivalgudstjeneste i kirken.

Således forsøger kirkerne på Nordfyn at være kirke for alle.