Provsternes beretninger 2018
Middelfart Provsti 2018

Samarbejde med
"denne verden" 

Tekst: Peter Lind, provst, Middelfart Provsti 

Peter Lind

I Johannesevangeliet bruger Jesus ofte udtrykket ”denne verden”. Det er ikke positivt ment. Tværtimod betegner det en modsætning, ja ligefrem et fjendskab mellem ”denne verden” og de troende. 

Der er heldigvis sket meget siden den gang, og selv om der bestemt stadig kan være både modsætninger og ligefrem fjendskab mellem denne verden og kirken, så er forholdet mellem verden og kirken især i Danmark som regel præget af både respekt og ikke mindst af en større og større interesse for at finde sammen i forskellige former for samarbejde. 

Indtil reformationen var samarbejdet ofte påvirket af kampen om magten over såvel verden som kirken. Men med reformationens klare definitioner af magtforholdene kunne der etableres forskellige formelle samarbejder mellem samfund og kirke f.eks. mht. skole og administration. På den måde har kirken trods sin særlige status været en naturlig og integreret del af samfundet, sådan som det også blev bekræftet med Grundloven i 1849. Selvom spørgsmålet om både det overordnede forhold mellem stat og kirke og helt konkrete samarbejder som f.eks. kirkens varetagelse af personregistrering og begravelsesvæsen dukker op med jævne mellemrum, så plejer den debat at dø ud af sig selv meget hurtigt. Hver gang nogle personer typisk fra denne verden forsøger at samle støtte til et ideologisk korstog mod samarbejdet mellem stat og kirke, bliver det konstateret, at samarbejdet fungerer både yderst effektivt og aldeles uproblematisk, så hvorfor skulle der dog laves om på det? 

Præster på skoler, sygehuse og fængsler

Så fremfor at forholdet mellem denne verden og kirken igen skulle blive defineret som en modsætning og et fjendskab, hvor ethvert samarbejde ville være en umulighed, viser det sig tværtimod, at man i disse år fra begge sider bliver mere og mere opmærksom på mange nye muligheder for samarbejder. Kirke-skoletjenesterne har således stor succes og de steder, hvor der endnu ikke er etableret en sådan, henvender skolerne sig til kirken, fordi de har hørt om, at det tilbyder kirken andre steder. På sygehuse, psykiatriske afdelinger, hospicer, fængsler o.l. har kirken i mange år tilbudt en præstelig betjening, og hvor der i den første tid ikke alle steder var den store interesse for tilbuddet, er der nu en helt klar forventning blandt sådanne institutioner, at der er en præst, som indgår i samarbejdet med det øvrige personale og vel at mærke som en yderst kompetent og fagligt professionel samarbejdspartner. 

Klimaprojekt

I Middelfart provsti har vi på det seneste fået en række henvendelser fra denne verden om nye samarbejder. I forbindelse med et stort klimabyprojekt i Middelfart by blev menighedsrådet kontaktet, fordi både kirkegårdene og pladsen foran kirken var oplagte at inddrage i projektet. Især på den ene af kirkegårdene, hvor der blev spurgt om muligheden for at lede regnvandet fra et større boligkvarter ned over kirkegården, er resultatet blevet et flot og spændende anlæg, som åbner kirkegården på en helt ny måde. Det er også blevet kombineret med kunstværker fra keramikmuseet Clay, sådan som det også er hensigten i forbindelse med et kommende anlæg ved kirken. Mødet med Clay førte til, at der senere kom en forespørgsel om et samarbejde omkring udarbejdelsen af et undervisningsmateriale i forbindelse med en kommende udstilling.  

Læger inviterer præsterne til møde

Da Danmarks Radio i 2017 i forbindelse med udsendelsen, Danmarkshistorien, lavede en turné for skolerne over hele landet, gik det lokale historiske museum og kirken sammen om afviklingen af det. I foråret inviterede de praktiserende læger i provstiet alle præsterne til et møde med erfaringsudveksling og drøftelser af muligheder for at bruge hinandens kompetencer. Kommunen har inviteret en præst med til en konference om diakonalt / socialt arbejde og holdt efterfølgende et møde med præsterne om udveksling af diverse tilbud og arrangementer. For at kunne tilbyde samlingssteder til mindre lokale formål har kommunen spurgt om muligheden for også at kunne bruge kirkens bygninger, og endelig blev tilbuddet om ”pit-stop” for cyklister ved provstiets kirker i et samarbejde mellem kommune og provsti udvidet fra cykelpumper og diverse faciliteter ved kirkerne til også at omfatte borde-bænke sæt og affaldsspand produceret og opstillet af den lokale produktionsskole. 

Det er spændende og til tider også på mange måder udfordrende for kirken at samarbejde med denne verden, men ud over gevinsten ved at tage medansvar og -ære for det helt konkrete resultat af det pågældende samarbejde, er hvert et møde og hver en samtale med denne verden med til at synliggøre kirken og udbrede kendskabet til vores arbejde. Det er en meget vigtig sidegevinst i en hastigt forandrende tid, hvor kirken ellers meget hurtigt kan risikere blive opfattet som en helt anden og meget fremmed verden i forhold til den såkaldte ”rigtige” verden.