Provsternes beretninger 2018
Svendborg Provsti 2018

Sammen med kommunen gør vi Sydfyn grønnere

Tekst: Per Aas Christensen, provst, Svendborg Provsti

Per Aas Christensen

En af de mere specielle udfordringer man kan møde på Sydfyn er den gejstlige betjening af de små øer i det Sydfynske Øhav. I løbet af 2018 valgte præsten på Drejø og Skarø, Tamira Mariann Jørgensen at søge nye udfordringer. I skrivende stund ser det ud til, at der er fundet en løsning, sådan at der også fremadrettet vil være en fast præst tilknyttet kirkerne på Drejø og Skarø.

Vi er i provstiet ved at færdiggøre to nye byggerier, nemlig et sognehus ved Ollerup kirke og en konfirmandstue m.m. ved Vester Skerninge kirke.

Menighedsrådet ved Vor Frue kirke i Svendborg er gået i gang at projektere et helt nyt Menighedshus ved siden af kirken, der hvor det nuværende hus ligger – et meget spændende projekt som rummer visse arkitektoniske og byplanmæssige udfordringer, men forhåbentlig har vi et fint nyt Menighedshus i begyndelsen af 2020erne.

Gode samarbejder

Vi kan på Sydfyn fortsat glæde os over flere gode samarbejder over sognegrænserne – det gælder for eksempel vort skole-kirke-samarbejde – SYMF. Næsten alle skoler i Svendborg kommune benytter sig af de tilbud, som skoletjenesten tilbyder. Vil man vide mere, kan man se på SYMFs hjemmeside www.symf.dk.

Den veltjente kirkeskole fortsætter med temadage og studiekredse med en kreds af trofaste kursister (www.skoleforkirkeogteologi.dk). Også de lokale sorggrupper har stor tilslutning. Hertil kommer samarbejde omkring driften af Svendborg bys kirkegårde og et samarbejde mellem en række kirkegårde i provstiets ”nordvestlige hjørne”.

Men naturligvis er hovedsagen stadig det lokale kirkelige liv rundt i de enkelte sogne, som det er provstiudvalgets fornemste opgave at understøtte på bedste vis – også igennem den personalekonsulentstilling, som vi har ventet på igennem en række år – og som nu synes at falde på plads i løbet af eftersommeren.

Endelig har vi i 2018 fortsat samarbejdet med Svendborg kommune omkring at gøre Sydfyn ”lidt grønnere”. Et af de mere kuriøse tiltag er, at Svendborg kommune i skrivende stund er ved at opsætte ladestandere til elcykler ved en række af provstiets kirker, den eneste udgift for de enkelte kirkekasser er udgiften til el!