Fortsæt til hovedindholdet

De frivillige spiller en nøglerolle

De frivillige er samfundets varme hænder, siger biskop Mads Davidsen
Foto: Ard Jongsma

Biskop Mads Davidsen svarer på fire spørgsmål om menighedsrådsvalget

Hvorfor er menighedsrådsvalget så vigtigt?

Menighedsrådet og det frivillige arbejde er vigtigere end nogensinde før. De frivillige er samfundets varme hænder. Det er de mennesker, der af egen fri vilje giver tid til at skabe fællesskaber i deres lokalsamfund. Det kan være politiassistenten, der er fodboldtræner, sygeplejersken, der er spejderleder, eller alle de, der melder sig til et menighedsråd for at gøre en indsats. Mon ikke vi alle sammen kan huske et menneske fra vores opvækst, der helt frivilligt var med til at gøre en stor forskel i vores liv?

I fynske kirker er der en hel vifte af fællesskaber. Der er fællesskabet omkring de kirkelige handlinger og gudstjenesterne. Men man kan også være fælles om sorgen, når man mister, og om ensomheden, når man blive forladt, om børn, når man har født - eller om alt fra mad, musik, litteratur og kunst. Der er ingen grænser for, hvordan man kan udfolde sig i menighedsrådsarbejdet, hvilke emner og interesser, man kan dyrke.

Er menighedsrådene på vej til at få en ny rolle?

Ja, jeg tror, vi står overfor en transformation af menighedsrådsarbejdet. Der er mange menighedsrådsmedlemmer, der fortæller mig, at de er ved at drukne i administration. De støder hele tiden ind i regler og bekendtgørelser, der begrænser dem i deres arbejde. Derfor skal menighedsrådene have hjælp. Jeg forsøger i denne tid, sammen med provsterne, at skabe bedre rammer for samarbejde om professionel hjælp til de tungeste opgaver.

Det er så vigtigt, at de, der lader sig vælge til at menighedsråd, får mulighed for at udfolde sig. Derfor må menighedsrådsarbejdet ikke begrænse sig til bygninger og regnskaber. Vi har behov for medlemmer, der kan udfolde sig indenfor socialt arbejde, børn og unge, kunst, litteratur, gudstjeneste, liturgi, grøn omstilling, fredede bygninger, ældre og ensomhed, politik og meget andet.

Er du optimistisk i forhold til menighedsrådsvalget?

Ja, jeg er optimistisk, men også en anelse bekymret for, om danskerne forstår, hvad frivilligheden betyder i samfundet. Jeg er helt overbevist om, at folkekirkens rolle er vigtigere nu end nogensinde før. Vi skal kile os ind i samfundets sprækker. Vi skal for eksempel tage hånd om børn og unge, der ikke passer ind i skolen og om dem, der ikke er plads til på arbejdsmarkedet. Vi skal skabe fællesskaber for ensomme og fortravlede. Og det kan de frivillige.

Jeg er stolt af folkekirken og det store engagement, jeg møder rundt om i stiftet. Jeg håber selvfølgelig, at fynboerne har blik for alt det, der sker i deres lokale kirke, og at de vil være med til at støtte og udfolde det gode arbejde. 

Har du et godt råd til de menighedsrådsmedlemmer, der nu skal ud for at ”prikke”?

De skal gå ud og tale med mennesker i lokalområdet. De skal minde dem om den betydning, som kirken har i samfundet og lokalt. De skal fortælle om kirkens arbejde, og så skal de fortælle om de stærke venskaber og relationer, man får i et menighedsråd.