Fortsæt til hovedindholdet

Menighedsrådsarbejdet hjalp mig, da jeg søgte job

Kordegn og daglig leder Christian Emil Schmidt Szilas-Hansen
Fortalt til Marianne Holst Hyrlov 
Foto: Ard Jongsma

De kompetencer, jeg fik som menighedsrådsmedlem, kunne jeg bruge på mit CV, da jeg søgte job. Den viden, jeg fik om folkekirken og de helt praktiske ting, jeg lærte, kommer mig til gavn nu som kordegn og daglig leder i Odense Domkirke. 

På min uddannelse havde jeg lært at skrive akademiske tekster, men som sekretær for menighedsrådet skulle det, jeg skrev, kunne læses af alle, og det var nyttigt at lære. Vi lavede for eksempel en ”frivillighedspolitik”, og den skulle selvfølgelig skrives i et forståeligt sprog.  

Som menighedsrådsmedlem fik jeg også erfaring i at planlægge og gennemføre arrangementer. Jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor mange muligheder, man har i et menighedsråd. Jeg sad i aktivitetsudvalget, og det var spændende at være med til at beslutte fx hvilke foredrag, vi kunne tænke os i kirken. Det var også sjovt og lærerigt at arbejde med at markedsføre arrangementerne, og se hvor mange vi kunne få til at deltage.

Menighedsrådsarbejdet lærte mig også meget om mødekultur og forskellige mødeformer. Jeg kunne i de forskellige udvalg observere, hvilke fordele og ulemper, der for eksempel er ved en stram mødeplan, og hvad det betyder at give god eller mindre god tid til en diskussion.

I Gudstjenesteudvalget fik vi i en periode lov til at lave et forsøg med en anden nadverliturgi, så jeg synes, at der var mange muligheder for at sætte sit præg på kirken.

Jeg valgte i sin tid at stille op til menighedsrådet ved Hans Tausens Kirke i Odense, fordi menighedsrådsformanden spurgte, om enten min hustru eller jeg havde lyst til at være med. Jeg ”faldt i gryden som barn,” da begge mine forældre er præster, så menighedsrådsarbejde lå mig ikke fjernt. Jeg synes, at organisatorisk arbejde er spændende, og jeg var i forvejen hjemmevant i kirken. Desuden er jeg en type, der synes, man bør engagere sig i lokalsamfundet. 

Som kordegn trækker jeg stadig på de kompetencer, jeg fik som menighedsrådsmedlem. Bare noget så konkret som at skrive et referat. Det har jeg lært via mit menighedsrådsarbejde.

Jeg synes, at det bedste argument for at melde sig til et menighedsråd er, at det er meningsfuldt. Det tager tid, men det giver mening, og man lærer meget.

Jeg synes, at det bedste argument for at melde sig til et menighedsråd er, at det er meningsfuldt.

Christian Emil Schmidt Szilas Hansen
Fakta

 Christian Emil Schmidt Szilas-Hansen

Christian Emil Schmidt Szilas-Hansen er 35 år, kordegn og daglig leder i Odense Domkirke. Han står også for Domkirkens eksterne kommunikation og PR. Han er universitetsuddannet i filosofi og historie. Fra 2018 til 2020 sad han i menighedsrådet i Hans Tausens Kirke i Odense