Fortsæt til hovedindholdet

Præsteboligen ud af menighedsrådet

Horsens Provsti har overtaget driften af præsteboligerne i en række sogne. Menighedsrådsformand siger, det er en lettelse. Af Anette Jorsal 
Foto: Ard Jongsma

Når det begynder at knirke i samspillet mellem præst og menighedsråd, skyldes det ofte uenighed om præsteboligen. Det har flere undersøgelser vist. Det var også en af grundene til, at Horsens Provsti i 2018 gik med i ét af de forsøg, som ”Lov om forsøg i folkekirken” gav mulighed for. Provstiudvalget overtog driften af præsteboligerne i en række sogne.

”Det var ikke kun for at få et armslængdeprincip mellem præstebolig og menighedsråd. Der var også et ønske om at kunne bruge pengene lidt klogere. Ved at samle driften af flere præsteboliger på samme hånd kunne vi blive skarpere på at indhente tilbud, og vi ville få mere at handle med ift. håndværkerne”, siger provst Annette Bennedsgaard, Horsens Provsti.

Forsøget gik så godt, at det den 1. januar 2024 blev til en permanent ordning. Det er helt frivilligt, om menighedsrådene vil deltage, og provstiet varetager i skrivende stund driften af seks ud af provstiets 15 præsteboliger.

Lettelse

Hansted Menighedsråd står ikke længere for driften af præsteboligen i sognet, og formanden for menighedsrådet, Carl Oluf Madsen, er ikke i tvivl:

”Det er noget af det bedste, vi har gjort! Vi har fået mindre arbejde, og vi har måske også fået et bedre forhold til præsten. Vi har ved en tidligere ansættelse oplevet, at der kunne opstå en irritation mellem præst og rådet om boligen. Nu kan præsten bare gå til provstiet, og det er meget bedre”.

Menighedsrådene ejer stadig præsteboligerne, men myndigheden ligger i provstiet, som har allieret sig med en bygningssagkyndig. Når der skal bygges en ny præstebolig, eller en bolig skal gennem en større renovering, er det provstiudvalget, der tager beslutningen, men både præst og menighedsråd bliver hørt.

Hvert år mødes præster og deres tillidsrepræsentant med præsteboligudvalget i provstiet til en snak om boligerne og deres fremtid. Det er senest besluttet, at der skal mere fokus på en grøn bolig.

”For vi vil gerne, at boligerne er et trækplaster, når vi søger nye præster”, siger Annette Bennedsgaard.

Fakta

Ansvar i udvalg

Horsens Provsti har nedsat et præsteboligudvalg, der består af to provstiudvalgsmedlemmer og en bygningssagkyndig. Ifølge vedtægten skal ét medlem være fra provstiudvalget, mens øvrige medlemmer fint kan være andre. Det giver mulighed for at hente ressourcepersoner ind, der særligt interesserer sig for og har interesse i bygninger.