Fortsæt til hovedindholdet

Samarbejde kan aflaste menighedsrådet

Fyens Stifts kontorchef Sanne Fonnesbæk forventer, at de fynske menighedsråd vil indgå flere frivillige samarbejdsaftaler med provstierne og med andre menighedsråd.
Af Marianne Holst Hyrlov 
Foto: Lasse Skov

”Flere menighedsråd vil i fremtiden få brug for at gå sammen om at hyre professionel hjælp til tunge opgaver som kontrakter, regnskaber, bygninger og kommunikation.”

Sådan siger Fyens Stifts kontorchef Sanne Fonnesbæk – men hun har knapt afsluttet sætningen, før hun fortsætter:

”Det er vigtigt, at samarbejdsaftalerne ikke trækkes ned over hovedet på menighedsrådene! De skal etableres ud fra de ønsker, som de enkelte menighedsråd har, for menighedsrådene har langt fra de samme behov.”

Kontorchef Sanne Fonnesbæk, Fyens Stift. 

Ny lovgivning hjælper menighedsrådene

Sanne Fonnesbæk peger på, at den nye økonomilov, som trådte i kraft i maj 2023, hjælper menighedsråd og provstier godt på vej. Loven giver mulighed for nye typer samarbejder, og den betyder desuden, at By-, Land- og Kirkeministeriet ikke længere skal godkende de samarbejdsaftaler, der indgås. Det forkorter den tid, det tager at få etableret et samarbejde. 

”En af de nye muligheder er, at provstiudvalget, hvis man ønsker det lokalt, kan tage sig af drift og vedligeholdelse af kirkernes bygninger – blandt andet præsteboligerne. Det vil for nogle menighedsråd være en stor hjælp,” forklarer Sanne Fonnesbæk og fortsætter:

”Man kan nu også oprette samarbejder af en vis størrelse som selvstændige juridiske enheder med eget CVR-nummer og separat regnskab. Det kan for eksempel gælde samarbejde om kirkegårdsdrift.”

Hvem kan rådgive?

Mulighederne for aflastning af de enkelte menighedsråd er mange, og hvis man er i tvivl om, hvilke fordele og ulemper, der er ved at indgå samarbejdsaftaler, er der hjælp at hente. Folkekirkens Intranet (FIN) har et helt tema, hvor den nye økonomilov er forklaret. 

”Menighedsråd er også altid velkomne til at henvende sig til Fyens Stift eller til provstiet. Vi er her for at rådgive og hjælpe,” understreger Sanne Fonnesbæk, og forklarer samtidigt, at samarbejdsaftaler ikke er noget nyt – mulighederne er bare blevet flere. 

”Allerede nu har vi mange velfungerende samarbejdsaftaler i Fyens Stift. Nogle menighedsråd er for eksempel gået sammen om at ansætte en personalekonsulent til at hjælpe med HR-arbejdet. Vi har også i stiftet to regnskabskontorer, hvor man udnytter stordriftsfordelene ved at gå sammen om at ansætte professionel hjælp til budgetter og regnskaber, ” slutter Sanne Fonnesbæk.