Fortsæt til hovedindholdet

Signe er en kæmpe hjælp for kontaktpersonerne

Fem sogne på Fyn gik sammen om at ansætte en personalekonsulent, og det har været en stor hjælp for kontaktpersonerne. 
Af Anette Jorsal 
Foto: Lasse Skov

Hvordan er det nu lige, vi gør, når der skal laves en ansættelseskontrakt? Og hvordan skal vi gennemføre en arbejdspladsvurdering?

Det behøver menighedsrådenes kontaktperson ikke længere at gruble over i de fem sogne Rønninge, Rynkeby-Revninge, Munkebo, Marslev-Birkende og Flødstrup-Ullerslev. De spørger bare Signe Due Thomsen. Hun blev i 2020 ansat af de fem sogne som personalekonsulent, og spørger man kontaktpersonen i Rønninge Sogn, Kaj Nielsen, er han glad for den løsning:

”Det er simpelthen en stor gave for os, og alle menighedsråd burde have én som Signe. Det er en stor hjælp i det daglige, og medarbejderne skal jo behandles ordentligt,” siger Kaj Nielsen, der sidder i menighedsrådet i sin anden periode. Han fortsætter:

”Det bliver mere og mere vanskeligt med alle de regler og forordninger, der er, og derfor er det en stor hjælp med en personalekonsulent, der er opdateret. Vi har lige ansat en kordegn, og det var Signe, der stod for alt det praktiske i hele processen”.

Ansættelse af nye medarbejdere fylder mest i Signe Due Thomsens arbejde som personalekonsulent. Lige fra afklaring af hvilken profil, der er brug for, til opslag, samtaler og selve ansættelsen. Hun står for MUS-samtaler sammen med kontaktpersonen, og hun gennemfører APV. Hun er mødeleder ved personalemøderne i hvert sogn, og hvert år har hun et fælles møde med kontaktpersonerne i de fem sogne.

”Og hele tiden har jeg det vigtigste for øje – det gode arbejdsmiljø – bl.a. at sørge for kommunikation og orientering af medarbejderne, så de føler sig set og hørt”, siger Signe Due Thomsen.

Hvis der opstår konflikter, forsøger hun at håndtere konflikterne – men først efter at have talt med kontaktpersonen, som ikke er gjort arbejdsløs med ansættelsen af personalekonsulenten. Signe Due Thomsen gør nemlig alt i samarbejde med de enkelte kontaktpersoner.

”Helt overordnet kan jeg hjælpe kontaktpersonerne på vej i forhold til personaleledelse”, siger Signe Due Thomsen.