Biskoppen
Biskop Tine Lindhardt
Billede af Tine Lindhardt

Biskop Tine Lindhardt

Biskop Tine Lindhardt er øverste myndighed i såvel kirkelige som administrative anliggender i Fyens Stift.

Her er et udpluk af biskoppens opgaver:

Som øverste gejstlige myndighed fører biskoppen tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager deres embede. Det vil blandt andet sige, hvordan de forkynder, udøver sjælesorg og forvalter sakramenterne. Alle præster aflægger et præsteløfte, når de ordineres og af præsteløftet fremgår bl.a. at man vil ”forkynde evangeliet rent og purt” og vedvarende studere de ”hellige skrifter”.

For præster, der skal tiltræde et embede for første gang, holder Tine Lindhardt bispeeksamen, som er forudsætningen for at en præst kan ordineres. 

Biskoppen kan godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer, og hun kan godkende, at kirker bruges til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Biskoppen har en væsentlig formidlingsopgave mellem folkekirken og det øvrige samfund, og hun kan tage initiativer af en hver art, der støtter og fremmer det kirkelige liv i stiftet. 

Derudover forestår biskoppen selv en lang række kirkelige handlinger, herunder gudstjenester, ordinationer, provstekreeringer samt og indvielse og genåbning af nye eller renoverede kirker. 

Biskoppen er den samlende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv. 

Tine Lindhardt blev indsat som biskop over Fyens Stift den 4. november 2012.

Biskoppen træffes på e-mail tili@km.dk eller kmfyn@km.dk

Download fotos af biskoppen - klik her