Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens breve til præster, menighedsråd og ansatte
Fokus på mobning i folkekirken

Fokus på mobning i folkekirken

Biskop Mads Davidsens nyhedsbrev den 25. januar 2024. 

I denne uge kom endnu en undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Rapporten har allerede trukket overskrifter i medierne, hvor man kan læse om mobning og krænkelser i folkekirken – men heldigvis også om stor jobtilfredshed og trivsel.

Der er set fra mit bord ikke store overraskelser i rapporten, og samtidig er jeg ikke i tvivl om, at rapporten skal bruges og tages alvorligt. Vi har i 2023 arbejdet seriøst med arbejdsmiljøet blandt præsterne i stiftet, og vi har derfor spændt ventet på denne rapport, som nu afdækker arbejdsmiljøet også blandt de øvrige kirkeligt ansatte.

Rapporten viser først og fremmest, at der er stor trivsel i folkekirken. De ansatte i folkekirken finder, at deres arbejde er meningsfuldt, og når det gælder jobtilfredshed, ligger folkekirkens ansatte over landsgennemsnittet for lønmodtagere.

Desværre viser rapporten også, at der er både chikane og mobning i folkekirken. Hele 14,4 procent har oplevet mobning inden for de sidste 12 måneder. Jeg hæfter mig i særdeleshed ved, at flertallet af de ansatte samtidig udtrykker, at mobningen ikke håndteres hensigtsmæssigt af arbejdspladsen.

Dermed bekræfter rapporten, at der er behov for at arbejde målrettet med god og tydelig ledelse på alle niveauer, og den opgave har vi taget fat på i Fyens Stift. Folkekirken i Fyens Stift er en stor organisation med 390.000 medlemmer, og flertallet af de ansatte ledes af frivillige i menighedsrådene. Det stiller store krav til de frivillige, også for store krav. Derfor er der behov for hjælp til de menighedsråd, der sidder med en alt for stor ledelsesopgave, ligesom der er behov for uddannelse af menighedsrådsmedlemmer.

I Fyens Stift har vi fokus på denne udfordring. Vi arbejder på, hvordan vi kan hjælpe menighedsrådene op til næste menighedsrådsvalg og efter valget. Samtidig drøfter biskopperne sammen med Landsforeningens af Menighedsråd, hvordan vi kan skærpe tilsynet de steder, hvor arbejdsmiljøet ikke fungerer.

Jeg vil gerne understrege, at vi selvfølgelig ikke tolererer mobning og chikane i folkekirken! Jeg har derfor også et håb om, at I derude vil arbejde med på dette, så vi sammen kan skabe den bedst mulige arbejdsplads.

Tak for jeres arbejde.

Venligst Mads Davidsen

Om ”Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken”

 

  • Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter.
  • Projektet er sket under ledelse af en styregruppe, som består af repræsentanter fra By,- Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.

 

  • Undersøgelsens datagrundlag er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 7.570 ansatte i folkekirken samt dybdegående fokusgrupper og individuelle interview. Antal i målgruppen: 14.270 – svarprocent 53 %.

Se pressemeddelelse fra Kirkeministeriet og læs undersøgelsen