Biskoppens nyhedsbreve
Psykisk arbejdsmiljø i folkekirken
Brev fra biskoppen

Psykisk arbejdsmiljø i folkekirken

Ingen skal tales ned til, og det skal være trygt at gå på arbejde i folkekirken

16. august 2022

 

Kære menighedsråd, præster og medarbejdere i folkekirken

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er til debat. Danmarks Radio har offentliggjort en undersøgelse, hvor ca. 1000 folkekirkeansatte præster og kirkefunktionærer har svaret, at de inden for de sidste fem år er blevet nedgjort på deres arbejde. Det er ikke godt. 

Lad os derfor bruge DRs undersøgelse som en anledning til at skærpe opmærksomheden på arbejdsmiljøet.

DRs spørgeskema er sendt til ca. 6000 folkekirkeansatte. 

Ca. halvdelen af dem har svaret, og af dem har ca. en tredjedel oplevet at blive nedgjort inden for de sidste fem år. 

Vi skal behandle hinanden ordentligt og tale ordentligt til hinanden, også når vi er uenige. For selvfølgelig er man ikke altid enige, og selvfølgelig skal man kunne diskutere, men man skal gøre det uden at nedgøre, ydmyge og mobbe hinanden.

Hvordan vi gør det, er det nødvendigt, at vi får drøftet.

Som det hedder: I fredstid skal man tale grundigt igennem med hinanden, hvordan man skal opføre sig i krigstid. Og heldigvis er der ”fredstid” i langt de fleste sogne. I debatten kan det komme til at lyde som om, vi i folkekirken ”kriges” overalt, men sådan er virkeligheden ikke. Det er heldigvis de færreste steder, at der er store arbejdsmiljøproblemer. Det skal vi huske. Ikke som en sovepude til så at gøre ingenting, for vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at komme mobning og problemer med arbejdsmiljø til livs.

DR’s undersøgelse står ikke alene. Arbejdstilsynets nationale overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere fra 2021 viser, at religiøse institutioner og begravelsesvæsen ligger i toppen over de brancher, hvor man udsættes for mobning. Det understreger, at der er udfordringer.

Det skal vi tage alvorligt. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde, bestemt heller ikke i folkekirken. Så vi skal vi reagere, både konkret og forebyggende. Punktum.

Stor jobtilfredshed

Læser man længere ind i Arbejdstilsynets undersøgelse, viser den, at religiøse institutioner og begravelsesvæsen ligger i top, hvad angår jobtilfredshed. Det er der virkelig grund til at glæde sig over, selv om det unægtelig kan lyde som en selvmodsigelse, at der på én og samme tid er problemer med arbejdsmiljøet og en stor grad af jobtilfredshed i folkekirken.

Noget af det, der ifølge undersøgelsen giver den store jobtilfredshed er, at man har en stor grad af indflydelse på, hvordan arbejdsopgaver skal løses. Der er med andre ord frihed under ansvar.

Denne meget høje grad af jobtilfredshed skal vi sørge for at holde godt fast i, samtidig med at vi alvorligt gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet.

Med andre ord: Det her er ikke let. Men det nytter ikke at stikke hovedet i busken. Vi skal have et ordentligt og sundt arbejdsmiljø.

Folkekirkens struktur

En del mener, at det er folkekirkens ledelsesstruktur, den er gal med. 

Jeg hører til dem, der mener, at der er mange gode ting ved den struktur, vi har – blandt andet at Folkekirken er lokalt og dermed bredt forankret. Vi har mange engagerede og dygtige menighedsrådsmedlemmer, der gør et kæmpe arbejde lokalt for kirken og for lokalsamfundet. Og menighedsrådsmedlemmer som trækker på deres professionelle erfaringer fra et langt arbejdsliv.

Betyder det så, at strukturen er problemfri? Nej. Og det skal vi selvfølgelig drøfte – med åbent sind.

Personalekonsulenter

Måske kan der være større forskellighed i den måde, man løser opgaverne på fra stift til stift, fra provsti til provsti og fra sogn til sogn. For der er forskel på sogne og på menighedsråd, både i størrelse og i de interesser og den tid menighedsrådsmedlemmerne har. Der er også stor forskel på antallet af ansatte. 

Allerede nu er der mulighed for, at menighedsråd kan ansætte administrative medarbejdere, som kan bistå med den daglige ledelse, ligesom man en del steder har ansat personalekonsulenter i provstierne. Det tror jeg, at vi vil se mere af fremover. For mig at se er det vigtige her, at man holder fast i, at myndigheden og kompetencen fortsat ligger hos menighedsrådet.

Skab mødesteder

Når man taler struktur, er det også vigtigt at være opmærksom på, at mange af folkekirkens arbejdspladser er ganske små – med få medarbejdere, hvor en del er ansat på deltid, og hvor man ofte ikke mødes i det daglige. Det gør man jo på mange andre arbejdspladser, hvor man spiser frokost sammen eller løber på hinanden ved kaffemaskinen eller andre steder. Og det betyder, at man tit kan fange eventuelle misforståelser og tage konflikter og mobning i opløbet. 

Det tror jeg, er noget af det, vi skal arbejde med. At skabe flere mødesteder så vi kan få talt sammen, blandt andet om den kultur vi gerne vil have på arbejdspladsen.

Hvad skal man gøre?

Først og fremmest: Oplever man problemer med det psykiske arbejdsmiljø, så søg hjælp. Det gælder uanset, om det handler om en selv eller en kollega – og om man er ansat eller frivillig. Tal med hinanden. Tag fat i nærmeste leder eller arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Det skal man aldrig tøve med.

Dernæst: I Fyens Stift arbejder vi med en række helt konkrete tiltag for styrke arbejdsmiljøet:

  • Kurser for menighedsråd i samarbejde med Fyens Stifts Menighedsrådsforening
  • Rådgivning i forhold til at etablere personalekonsulenter, som kan bistå menighedsrådene med ledelsesopgaver
  • Stiftsrådet har arbejdsmiljø på dagsordenen til det kommende stiftsrådsmøde
  • Fyens Stifts Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en trivselspolitik
  • Til november holdes en konference for provsterne samt præsternes arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter med fokus på chikane og psykisk arbejdsmiljø
  • FAR, Folkekirkens arbejdsmiljøråd, har mulighed for at bistå med arbejdsmiljøproblemer
  • Stifterne er på vej med en whistleblowerordning
  • Jeg har planer om at sammensætte et advisory board til sparring og inspiration for provsterne og mig i arbejdsmiljøspørgsmål
  • Endelig vil jeg understrege, I altid kan henvende jer til provst og biskop med henblik på råd og vejledning vedrørende arbejdsmiljøet.

 

På gensyn til Landemode og stiftsdag – og god arbejdslyst

Venlig hilsen

Biskop Tine Lindhardt