Biskoppen
Folkekirkens liturgi

Arbejdet med folkekirkens liturgi 

Tre fagudvalg skal kvalificere debatten om folkekirkens liturgi

Biskopperne har i 2016 nedsat tre fagudvalg, der arbejder med folkekirkens liturgi. Udvalgens arbejde skal kvalificere debatten om rammerne for et levende og vedkommende gudstjenesteliv. 

I hvert udvalg er der 10-12 fagpersoner, udpeget blandt præster og organister samt blandt ansatte på universiteterne og folkekirkens uddannelsesinstitutioner.

Den nuværende ritualbog og gudstjenesteordning fra 1992 har givet flere muligheder og større frihed til de lokale menigheder samtidigt med, at den giver et fælles præg og gør gudstjenesterne landet over genkendelige.

Siden 1992 er der imidlertid sket meget på det liturgiske område. Nye bønner, salmer og bibeloversættelser er kommet til, og en lang række nye gudstjenesteformer finder sted på lørdage og andre hverdage. 

De tre udvalgs arbejde skal danne baggrund for en bredere offentlig debat om folkekirkens liturgi nu og i fremtiden.

Klik på billedet og læs om rapporten fra den arbejdsgruppe, som har arbejdet med spørgsmålet om gudstjenesteordning og autorisation, frihed, genkendelighed og tilsyn.