Folkekirkens liturgi
Hvem bestemmer i folkekirken

 Rapport til debat: "Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed."

Hvem skal bestemme i folkekirken? 

Biskopperne opfordrer menighedsrådene til at debattere forholdet mellem autorisation & frihed i Folkekirkens liturgi.

Klik på billedet for at læse en pixi-version af rapporten om folkekirkens liturgi.
Foto: folkekirken.dk

Læs rapporten fra den arbejdsgruppe, som har arbejdet med spørgsmålet om gudstjenesteordning og autorisation, frihed, genkendelighed og tilsyn. Sagt med andre ord: Hvem bestemmer i folkekirken? 

De to øvrige faggrupper om henholdsvis gudstjenesten og om dåb og nadver kommer med deres rapporter i 2019. 

Herunder kan rapporten downloades. Desuden kan man få ideer til, hvordan samtalen om gudstjenestelivet kan gribes an med udgangspunkt i rapporten. Og endelig er der mulighed for at læse en pixi-udgave. 

Læs hele rapporten her

Få ideer til samtaler om rapporten her

Læs pixi-versionen her

Den nu udsendte rapport er første del af en længere proces. Overvejelserne om rapporten kan danne grundlag for at læse og drøfte de 2 andre rapporter om dåb og nadver, som kommer i 2019.