Biskoppen
Søstrene Bisp på Borgen

Søstrene Bisp på Borgen

Hvad driver folketingspolitikerne? Hvad tror de på? Hvilke værdier ligger til grund for deres politiske handlinger? Hvordan ser de på religionens rolle i det offentlige rum og på religionsfrihed?

I TV-serien "Søstrene Bisp på Borgen" taler biskopperne Tine Lindhardt, Fyens Stift og Marianne Christiansen, Haderslev Stift med folketingspolitikere om tro, religion, værdier og politik. Programmerne sendes på dk4 og kan ses her på siden

Porgram 10. Merete Riisager

”Viden er magt”. Sådan siger undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance. Hun er meget optaget af, at vi får givet viden og dannelse videre til næste generation. Hun synes, at alle børn bør have kristendomsundervisning, men hun betegner sig selv som ”Gudløs”. Hvordan det hænger sammen fortæller hun til biskop Tine Lindhardt. 

Program 9. Carolina Magdalene Maier

Alternativets kirkeordfører Carolina Magdalene Maier er glad for, at der findes kirker. Hun synes, at kirkerummet ”kan noget”. Når hun er i kirken, giver det hende en ydmyghed over at være lille i den store verden. Hun har været meldt ud af folkekirken, men har meldt sig ind igen. Se hvorfor i samtalen med biskop Marianne Christiansen.

Program 8. Sofie Carsten Nielsen

”Friheds- og menneskerettigheder står altid over religiøse love”. Sådan siger Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre. Sofie Carsten Nielsen er ikke medlem af folkekirken – men hun går gerne til gudstjeneste. Hvorfor gør hun det? Og vil hun kalde sine værdier for kristne? Det taler hun med biskop Tine Lindhardt om. 

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Tine Lindhardt og Sofie Carsten Nielsen

Program 7. Alex Ahrendtsen

"I magtens rum er der ikke plads til barmhjertighed, næstekærlighed og tilgivelse." Sådan siger Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti i en samtale med med biskop Tine Lindhardt om tro og politik. Han fortæller også sin yndlingshistorie fra Bibelen, hvor Jesus siger ”den af jer der er uden synd skal kaste den første sten.” Hvad den historie og hvad tro helt konkret betyder for Alex Ahrendtsen som menneske og som politiker er samtalens omdrejningspunkt. 

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Tine Lindhardt og Alex Ahrendtsen

Program 6. Pelle Dragsted

Enhedslistens kirkeordfører Pelle Dragsted mener, at vi som individer er drevet af noget, der rækker ud over det enkelte menneske. Det lyder næsten religiøst, men sådan forstår han det nu ikke. Pelle Dragsted kalder sig ikke religiøs eller troende, men han synes, at religion kan bidrage positivt til samfundet, at religionsfriheden er afgørende, og at folkekirken skal skilles mere fra staten. Det, Pelle Dragsted tror på, er, at vi kan skabe et anderledes og bedre samfund. 

Program 5. Jacob Mark

SFs gruppeformand Jacob Mark er på vagt over for, hvor meget religion får lov til at fylde i det offentlige rum - og især i skolen. Men han elskede selv at have kristendomsundervisning, og han siger, at tro har været med til at forme vores samfund til et mere næstekærligt samfund. Han er ikke medlem af folkekirken, men han har svært ved at udholde tanken om, at det hele skulle være slut, når vi dør. Se samtalen mellem biskop Tine Lindhardt og Jacob Mark. 

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Tine Lindhardt og Jacob Mark

Program 4. Naser Khader

Kan man være kulturkristen muslim? Det kan man godt ifølge folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Naser Khader. Han er opdraget med koranskole og islam, senere blev han efter eget udsagn gudløs – og nu kalder han sig en åben og ærlig tvivler. Naser Khader er gæst hos biskop Marianne Christiansen. Samtalen handler blandt andet om hvad religion betyder for samfundet og i det offentlige rum, men der bliver også plads til en meget personlig og for Naser Khader afgørende oplevelse med faderen kort før dennes død.

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Marianne Christiansen og Naser Khader

Program 3. Mattias Tesfaye (soc. dem.)

Folketingsmedlem og socialdemokrat Mattias Tesfaye er ikke medlem af folkekirken – men han er heller ikke ateist. Hvordan det hænger sammen, bliver man klogere på i denne udgave af ”Søstrene Bisp på Borgen. ” hvor han taler med Tine Lindhardt om tro og politik. 

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Tine Lindhardt og Mattias Tesfaye

Program 2. Finansminister Kristian Jensen (V)

Han er vokset op i et samfund, hvor religionen satte synlige skel mellem mennesker: Der var de missionske og de grundtvigske, og de missionske gik til den missionske bager og de grundtvigske til den grundtvigske bager. Alligevel mener venstres finansminister Kristian Jensen, at kristendommen er et livsgrundlag, der har lært ham om fællesskab og om den enkeltes ansvar for medmennesket og om frihed. At folk i Danmark tror noget forskelligt, mener han ikke er et problem, og han synes heller ikke, at det er nødvendigt at lovgive fx om bederum og svinekød i danske institutioner. 

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Marianne Christiansen og Kristian Jensen

Program 1. Biskopperne Marianne Christiansen og Tine Lindhardt

Biskop Marianne Christiansen og biskop Tine Lindhardt taler med hinanden om religionsfrihed – og om hvordan de selv ser forholdet mellem politik, tro og religion. De diskuterer også, hvor meget biskopper skal blande sig i politik. Og så løfter de sløret for, hvad der venter i de kommende programmer.

Søstrene Bisp på Borgen. Samtale mellem Tine Lindhardt og Marianne Christiansen