Udtalelser, artikler og debat
Ærgerligt!

Ærgerligt!  

Biskop Tine Lindhardt kommenterer her, at Odense kommunes børn- og ungeudvalg har sagt nej til at deltage i forsøg med konfirmandundervisning, selvom 11 af Odenses skoler havde vist interesse for forsøget. 

Efter skolereformen har en del skoler og præster haft svært ved at få planlagt konfirmationsforberedelsen inden for normal skoletid, som man skal ifølge loven. Det har bl.a. betydet meget lange skoledage for nogle af 7. og 8. klasses eleverne. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har derfor åbnet for et forsøg, hvor skoletiden kan forkortes med to timer om ugen for de elever i 7. eller 8. klasse, der gerne vil gå til konfirmandundervisning. Helt konkret betyder det, at i stedet for to timers understøttende undervisning kan man gå til konfirmandundervisning, hvis man gerne vil. 

Ifølge referatet fra møde i Odense kommunes børn- og ungeudvalg har ikke mindre end 11 af Odenses skoler vist interesse for at deltage i forsøget, men alligevel har udvalget den 6. oktober besluttet, at Odense Kommune ikke skal deltage. Det finder jeg ærgerligt og beklageligt! 

Det vil være en hjælp for både elever, skoler og præster at deltage i forsøget, fordi det vil gøre det nemmere at planlægge tidspunkterne for konfirmandundervisningen, og skoledagen vil ikke føles urimeligt lang. Og lad mig slå fast: Der er ikke tale om at lægge forkyndende undervisning ind i skolens regi. Konfirmandundervisningen er naturligvis kun for de unge, der gerne vil konfirmeres, og den foregår i kirker og konfirmandstuer. De elever, der ikke går til konfirmandforberedelse skal i givet fald have tilbudt understøttende undervisning på skolen. 

Jeg håber, at andre fynske kommuner vil give undervisningsministerens forsøg en chance; - ikke mindst for de kommende konfirmanders skyld. Kommunerne skal søge om at deltage i forsøget inden den 15. oktober – så det haster! 

Læs mere om forsøget med konfirmandundervisning her

Biskop Tine Lindhardt, 10. oktober 2015