Udtalelser, artikler og debat
Der er brug for solidaritet

Der er brug for solidaritet

Af Tine Lindhardt, marts 2016

Nærværende klumme skrives d. 8. marts, på kvindernes internationale kampdag.

Min umiddelbare tanke var, at det er et fænomen, der har overlevet sig selv.

Jeg har således aldrig skullet kæmpe for valgret og stemmeret og ligeret. Jeg har haft samme muligheder for uddannelse og arbejde, og der er blevet stillet samme krav og forventninger til mig som til min bror. Sidste år havde vi en kvindelig statsminister, i år har vi en kvindelig formand for Folketinget. Endnu er der ikke fuldstændig ligeløn eller ligeså mange kvinder i bestyrelser, som der er mænd, men vi er på vej. Vi er med andre ord så privilegerede, at vi kan høste frugten af de kampe for ligestilling som vores formødre (og fædre) tog for os.

Ikke desto mindre er der god grund til at markere kvindernes internationale kampdag. For der er stadig meget at kæmpe for.

Først og fremmest er der rundt om i verden mange mange kvinder, som ikke på nogen måde lever med hverken ligestilling eller ligeret mellem mand og kvinde og som i den grad skal kæmpe for uddannelse og arbejde og samme muligheder som mænd.

Men også her i landet er der kvinder, for hvem ligestilling og ligeret og ligeværd mellem kønnene er en luksus, vi andre har. Det viser bl.a. den seneste uges afsløring af nogle imamers vejledninger og udtalelser. Når nogen i fuldt alvor kan holde fast i at prædike stening af utro kvinder, om end ’kun’ som afskrækkelse og for at styrke familien. Eller råder kvinder til at blive hos voldelige ægtemænd. Eller siger til kvinder, at de kun må tage et arbejde, hvis deres mand giver lov. Eller fastholder flerkoneri – så er der brug for det gode gamle 68-ord: solidaritet.

Vi må med andre ord på tværs af religioner og tro og etnicitet støtte piger og kvinder der ønsker den ligestilling og frihed, vi andre tager for givet. Vi må sørge for, at de og deres mænd og brødre og fædre er helt klar over, at stening, hustruvold og flerkoneri ikke er tilladt i Danmark, ligesom vi må fortælle vidt og bredt om og holde godt fast i det helt grundlæggende i vores samfund - at mænd og kvinder er lige og ligeværdige og har lige rettigheder og lige muligheder.

Kvindekampen var lang og sej for vores formødre. Det er en proces, som skal modnes ikke alene hos mænd men også hos kvinderne. Men lad os hjælpe processen i gang.