Udtalelser, artikler og debat
Hvad så, menighedsrødder?

Reportage fra debatten på SDU

Hvad så menighedsrødder i Fyens Stift - er I der?

Næsten sådan lød ordstyrer Jørgen Bendixens velkomst - efter lidt indledende mikrofonbesvær - til de fremmødte fynske præster og menighedsmedlemmer mandag aften i auditorium U45 på SDU.

Og de var der, de fynske præster og menighedsrådsmedlemmer. Både i antal – ca. 300 var mødt frem - og i debatten, der fulgte efter Gammeltoft-Hansens præsentation af udvalgets foreløbige tanker om styringsmodeller for Folkekirken.

Der blev krydset klinger og med applaus til både udvalg og talere fra salen tilkendegivet, når nogen ramte plet på Folkekirkens styrker, muligheder, svagheder og trusler i den nuværende ordning og i en mulig fremtid med en eller flere konstellationer af kirkeråd og økonomibestyrelse.

Spørge- og kommentarlysten var stor – mere end 20 deltagere tog ordet for at kommentere eller spørge ind til udvalgets overvejelser. Se indlæggene, som de blev hørt, nedenfor.

Biskoppen rundede aftenen af med en opfordring til at fortsætte debatten lokalt og til at bruge sin høringsmulighed – uanset ståsted.

”Giv udvalget noget at arbejde videre med og kom til Stiftsdagen den 28. september, hvor I bydes op til fornyet debat”, lød opfordringen fra biskoppen.

Læs mere om debatten , spørgsmål og kommentarer - klik her

Vær med den 28. september eller fortsæt debatten her