Udtalelser, artikler og debat
Ingen kommentarer til personsager

Jeg kan ikke kommentere personsager 

04.01.2016

Af Biskop Tine Lindhardt

De seneste dage har et par medier omtalt, at en præst i Stiftet - ud fra det præsten selv oplyser til medierne - er indkaldt til tjenstlig samtale.

Jeg kan ikke udtale mig om sagen. Der er tale om en personsag, og da jeg har tavshedspligt i personsager, kan jeg ikke kommentere den, og derfor heller ikke tage stilling til det, der måtte blive sagt og skrevet, hverken på Facebook eller i medierne. 

Jeg kan dog helt generelt og principielt sige:

  • Sager, hvor en præst er involveret, håndteres bedst med en samtale, hvor sagen drøftes og oplyses, og præsten får mulighed for at bringe sin opfattelse og sine synspunkter frem, hvilket er vigtigt.
    Samtalen er således afklarende begge veje, og ofte vil samtalen løse sagen. 
    Hvis det skønnes nødvendigt at følge op på anden vis, vil præsten modtage en ’sindetskrivelse’, hvor jeg skriver, hvad jeg har til hensigt at foretage mig. Denne sindetskrivelse har præsten mulighed for at svare på, og først på denne baggrund træffer jeg en endelig afgørelse.  Hvilken afhænger af sagens karakter.
  • En tjenstlig samtale er ikke en sanktion. At en samtale er ”tjenstlig” er en beskyttelse af præsten, fordi den giver præsten mulighed for at medtage bisidder, f.eks. en tillidsrepræsentant. Der er tale om en samtale vedrørende tjenstlige forhold i sager, som vil kunne få en konsekvens for præsten.
  • Der har været ca. 17 tjenstlige samtaler i Fyens Stift i løbet af de sidste 4 år (fra efterår 2011 til efterår 2015). (Der føres ikke statistik over samtalerne, men de 17 samtaler er stiftets bedste skøn.)