Udtalelser, artikler og debat
Kirken er et mødested

Kirken er et mødested

Replik i Fyens Stiftstidende den 23. september 2017

Er Folkekirken en synkende skude hvor sidste mand lukker og slukker?

Det indtryk kan man få, når man læser et par af de debatindlæg, der har været i avisen den sidste uges tid. Sådan ser jeg ikke på det. Og det er ikke noget, jeg bare siger, fordi jeg er biskop. Der er tal bag. I 2014 og 2015 gennemførte Folkekirken i Fyens Stift en kirketælling, hvor man talte hvor, mange der deltog i gudstjenester om søndagen og på hverdage og til begravelser og bryllupper.

Kirketællingerne viste, at der var mere end 830.000 deltagere i løbet af et år til gudstjenester og kirkelige handlinger i de fynske kirker. I gennemsnit svarer det til, at der var 46 deltagere, hver gang en fynsk kirke åbnede døren til en gudstjeneste eller en kirkelig handling. Og ja, der er bestemt plads til flere på kirkebænkene end i gennemsnit 46. Og ja, et samlet tal på godt og vel 830.000 rummer både kirker hvor der kommer få til gudstjenester, og kirker hvor der kommer mange. Men billedet af de tomme kirker holder simpelthen ikke.

Dertil kommer alt det, der i øvrigt foregår i kirken, af koncerter, foredrag, caféer, ældresammenkomster, mandeaftener, undervisning, kor, højskoledage, reformationsarrangementer. Og så er der det vigtige men ofte usynlige kirkelige arbejde som besøg, samtaler og sjælesorg. Kirken bliver brugt af langt flere end man skulle tro. Den er på alle måder et mødested.

Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Selvfølgeligt ikke. Folkekirken har vi kun, hvis vi vil have den, og det vil sige, hvis vi vil bruge den og komme i den og bakke op om den og engagere os i den, måske gå i menighedsrådet eller evt. på anden måde hjælpe til og støtte op. Hvis vi synes, at kristendom og tro er så væsentligt for vores liv og menneskesyn, at vi må give det videre til vores børn og børnebørn, døbe dem, lære dem Fader vor og selv gå i kirke til livets og årets højtider og tage børnene med.

Det er der stadigt mange, der vil og gør. Helt præcist var der 4.361.518 medlemmer i folkekirken pr. 1. januar 2017. Kirken taler sit urgamle budskab ind i tiden og til tiden, i en god blanding af tradition og fornyelse, med stærke rødder og nye skud. Kirken er i høj grad levende.

NB. For øvrigt er en amatør ’en som holder af’. Det kendetegner i høj grad de mange, som lægger tid og energi ganske frivilligt i menighedsrådsarbejde og kirkens liv og vækst. Det fortjener de stor tak for.