Udtalelser, artikler og debat
Kirkens opgave

Kirkens opgave 

I anledning af den offentlige debat om dåb af asylansøgere, skriver biskop Tine Lindhardt om kirkens opgave. 

Læs også Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere


Af Biskop Tine Lindhardt, maj 2016

Ordet ”mission” bruges ofte i det danske sprog. I dag har f.eks. de fleste virksomheder en mission. Men kirkeligt set er ordet kommet i miskredit, fordi mange opfatter det som forsøg på at presse og tvinge kristendom ned over hovedet på andre.

Men sådan er det ikke. Vi pådutter ikke nogen noget. Tro og frihed hører sammen. Vi lever jo heldigvis i et land med religionsfrihed, hvor man kan være jøde, muslim, hindu, buddhist, ateist, kristen, ganske som man vil.

Hvorfor så forkynde, døbe, give kristendom og tro videre? Fordi alt andet ville være småligt. Kristendom og tro giver mening til mennesker og er for alle, og at være kirke er at dele kristendom med andre. Det er kirkens opgave og mission. – Som sagt og selvfølgelig i frihed og i respekt for det andet menneske og dets valg.

I mødet med asylansøgere kræves stor omtanke fra kirkens side, fordi asylansøgere ofte står i en yderst sårbar situation. Asylansøgere skal selvfølgelig som alle andre have mulighed for at høre evangeliet, og samtidig skal de have mulighed for at sige nej tak.

Mødet med kristendommen skal med andre ord ske, fordi asylansøgeren selv ønsker det.

Det er der en del, der gør. Ligesom der er en del, der ønsker at blive døbt.

Det skal vi naturligvis ikke afvise, men glæde os over! Den lokale præst vil så være ansvarlig for at forberede vedkommende til dåben. Vi skal selvfølgeligt ikke vurdere, om eller hvornår hans og hendes tro er stærk nok, men at blive døbt er et stort skridt, når man kommer fra en anden tro. Derfor skal dåbskandidaten lære kristendommen godt at kende gennem undervisning, samtaler og kirkegang, så han eller hun kan tage sit valg med åbne øjne og viden om, hvad dåben betyder, kristeligt og menneskeligt. Ligesom man skal vide, at det at blive døbt ikke automatisk er et yderligere argument for at få asyl.

Kristendom er forkyndelse, gudstjeneste og dåb. - Kristendom er også næstekærlighed, diakoni, hjælp, samtaler, samvær, - menneske til menneske. En hjælp, som gives, fordi der er brug for det, uden betingelser og uden andet formål end at hjælpe. Også her har kirken en opgave. - I det møde, mellem mennesker med hver sin tro, kan der opstå en samtale og et samvær på tværs af alt det, der skiller, hvor man ser hinanden, som de Gudskabte ligeværdige mennesker vi er. Og det er vi, uanset tro, sprog, religion, kultur og baggrund.

(Indlægget er bragt i Fyens Stiftstidende den 13. maj 2016)

Læs også : 

Anordning om dåb i Folkekirken

Biskoppernes vejledning om voksendåb i folkekirken

Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere

Kirkeministeriets hjemmeside om dåb af voksne

Om dåbsoplæringsmateriale for dåbskandidater