Udtalelser, artikler og debat
Kirketælling

Tal - tal ikke...

Biskop Tine Lindhardt | april 2013

TAL - TAL IKKE
Fra 1. april har jeg bedt menighedsrådene om at tælle hvor mange der kommer til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Det er ikke fordi jeg mener, at kirken kan gøres op i tal. Det kan den ikke.
’Hvor to og tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem’, siger Jesus.
Og sagt med et citat af Albert Einstein: Ikke alt, der kan tælles, tæller – og ikke alt, der tæller, kan tælles. 
Det er med andre ord ikke et mål i sig selv, at man er mange.

Kirken har en mission

Men hvorfor så tælle?
Fordi kirken har en mission, en opgave.
Kirken har et vigtigt budskab, om tro, håb og kærlighed og tilgivelse af guddommelige dimensioner.
Det må vi som kirke være interesseret i når langt ud, og at mange hører og får kendskab til. 
Og i den forbindelse er det godt engang imellem at finde ud af, hvor mange der rent faktisk kommer i kirken, til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Et helt billede

Derfor har jeg bedt menighedsrådene tælle.
Både hvor mange der kommer til gudstjenesten søndag formiddag (højmessen) og til de mange andre former for gudstjenester man har mange steder, på andre tidspunkter, - hverdage og aftener, for børn og unge, stillegudstjenester og meget mere.
Skal man tælle, skal man tælle det hele med. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger.
Ellers får man et skævt billede.

At blive klogere

Hvad kan tallene så bruges til?
Ja, umiddelbart kan tallene hjælpe til, at man som menighedsråd og præster blive klogere på det man gør. Formentligt har man allerede en fornemmelse af, hvordan det er – at der f.eks. kommer mange til nogle gudstjenester og færre til nogle andre. Det kan tallene så af – eller bekræfte og det kan så give anledning til at menighedsråd og præster overvejer, om der er noget der skal justeres eller ændres, eller om det er godt, som det er.

Positivt overrasket

Og så er jeg for øvrigt overbevist om at man mange steder vil blive positivt overrasket når man ser tallene, fordi de viser at der kommer flere i kirke end man troede. 
Det er et rigtigt godt udgangspunkt for at arbejde på at endnu flere får mulighed og anledning til at komme i kirken for at høre evangeliet. Og det er jo det, det handler om.

Tine Lindhardt