Udtalelser, artikler og debat
Kvindesag og kirkesag

Kvindesag og kirkesag

Indspark i Berlingske den 25. april 2018

På lørdag d. 28. april markeres et jubilæum. Den dag er det nemlig 70 år siden, de første kvindelige præster, Johanne Andersen, Ruth Vermehren og Edith Brenneche-Petersen, blev ordineret i folkekirken.

Det skete i Odense Domkirke ved biskop Hans Øllgaard.

I dag, hvor mere end halvdelen af landets præster er kvinder, kan man spørge, om det nu er en dag, der skal markeres. Det synes jeg. Der er nemlig god grund til at minde hinanden om, at lige muligheder og ligestilling ikke er en selvfølge. Det er noget, nogen har kæmpet for.

Men den væsentligste grund til at markere dagen handler i virkeligheden mere om kirkesag end om kvindesag. Ja, det handler om kristendom.

For vi kommer ikke uden om det besynderlige i, at netop en kristen kirke ikke langt tidligere har givet kvinder adgang til at blive præster, og lige muligheder i det hele taget.

Paulus, som jeg i øvrigt er stor fan af, bærer nok - godt hjulpet af de patriarkalske samfundsstrukturer - sin del af ansvaret. Jeg tænker på hans ord om, at kvinder skal tie stille i menighederne. Ord som har formået at overdøve, både at Paulus også siger, at det ikke ’kommer an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde’, for som døbt er man alle én i Kristus. - Og at evangelierne fortæller, at kvinder var de første opstandelsesvidner og dermed de første, der forkyndte, at Jesus er stået op fra de døde.

Men derudover er det lykkedes både Paulus og kirken at flytte fokus, så de fleste af os primært tænker på fortællingen om Adam og Eva, når vi tænker på menneskets skabelse. Her skabes Adam som den første, og derefter Eva, ud af Adams ribben. - Og den der skabes først, må vel have en forrang?? Mens hende, der skabes som nummer to, må være sådan lidt sekunda, andenrangs! Det tror jeg nu ikke er meningen med fortællingen, men sådan er den blevet hørt.

Karen Blixen havde sin vinkel på det: "Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en kladde." Det sætter tingene lidt i perspektiv.

Det samme gør, at der findes endnu en fortælling i Bibelen om menneskets skabelse. Her skabes mennesket i én akt, på Guds ord, som mand og kvinde, i Guds billede. Ikke noget med at én skabes før en anden, eller at én skabes ud af en anden. Her står de to, forskellige og dog jævnbyrdige og ligeværdige over for hinanden og over for Gud, begge skabt på hans ord og i hans billede. Den fortælling må vi ikke glemme, for med den fortælling i vores fælles kulturelle og trosmæssige bagage mener jeg ikke, at nogen kan tillade sig at så tvivl om et andet menneskes ligeværd og jævnbyrdighed med én selv. Et helt grundlæggende ligeværd mellem kønnene og mellem mennesker. Og det er set herfra afgørende, når vi skal bygge samfund med hinanden. Det ligeværd og den jævnbyrdighed minder jubilæet på lørdag os om, og derfor er der god grund til at markere det!